Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ø vAsDBAG. 145 i reb for at naa ned til elven. Det tømmer, som skal drives frem i vasdraget, bliver i almindelighed kjørt frem til Sagvælten ved Lovise hytte, og herfra gaar flødningen godt. Ved gaarden Horøsten, 7 km. ovenfor Lovise hytte, er en (lampsag, hvor en stor del af tømmeret i vasdraget skjæres. Sølna falder ud paa Follas høire bred, ca. 2 km. ovenfor dennes udløb i Glommen. Folla deler sig 1 km. nedenfor udløbet af Hosta i to arme i en længde af noget over 2 km., indtil armene forener sig 1 km. ovenfor gaarden Gjelten. Her er en bro, Gjeltbroen, hvor en bygdevei fører over elven. Lidt ovenfor udløbet deler elven sig atter, saa at den falder i to arme ud i Glommen. Folla flyder paa hele sit løb i lange, ofte stride strømme; men intetsteds er nogen egentlig fos. Elvens bredde er op til 75 m., og den kan nedenfor Foldalen kirke kun vades ved Grin1sbu og ved udløbet i Glommen. Omkring Follas vasdrag er mægtige afleininger: store terras- ser, moer og moræner. Ved elvens udgravning er elvebredderne paa mange steder blevne bratte mæler, der i almindelighed be- staar af grovere og finere grus og sand, men ogsaa af kvabb. Paa de første 6O km. flyder Folla mellem høie fjelde, og der er her saagodtsom ingen skog efter vasdraget. Længere nede er der derimod megen skog. Folla er flødbar saa langt op, som skogen gaar, men i almindelighed flødes ikke ovenfor Foldalen kirke. Skjønt der ikke er damme i vasdraget, er Folla næsten altid sikker flødbar, idet den er en vandrig elv. Tømmeret frem- flødes i to afdelinger, hvoraf den nederste begynder ved Egnun- das udløb eller 16 km. ovenfor udløbet i G1ommen. Tømmeret mærkes allevegne langs elven. De bratte elvemæler benyttes ofte til tømmer-vælter. Naar forsigtighed anvendes under tømmerets udrulling, lider det i re- gelen ikke videre skade. I Folla er undertiden stærk isgang, som besværliggjørflødningen.] Glommen fra Folla til Rena. Glommen faa1—. idet den op- tager Fol]a, en meget forøget vandføring. Indtil Hardneset (14 km.) har den jevn strøm, og flødningen gaar let her. Nedover til Tresen er strømmen stærkere med en næsten uafbrudt række stryk og mindre fosser som: Ulvestrøm.fos, Barkaldj“os (3.7 m.s fald), Grøtingfos, Hanestadj’os, Nefos, Atmgfos, ]Øølhammer;fos, Grøfgaren, Fr-øsen og Tand“fetren. De fleste af disse fosser er, især nordenfor Atnosen, fyldt med mange store stene, der under lav vandstand gjør flødningen næsten umulig. Ved høi vandstand gaar flødningen meget let. Nedenfor Tresen forandrer elveleiet karakter. Bred- derne bliver lave, og en mængde øer og holmer deler elven, hvis 10 — Hedemarkens amt.