Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

14O HEDEMARKENS AMT. og fortsætter nordvestlig med jev11t fald, enkelte steder afbrudte af mindre udvidelser og hyler. Elvene længde er 42 km. Langs vas-draget er birkeskog, men ikke megen barskog; kun enkelte gamle kvistede træer, «slagtræer“1§, staar spredt hist og her. I elven er der flødet tømmer,—men flødningen er ikke sikker til første aars udkomme.] . Ne(lenfor udløbet af Nøra, flyder Glommen roligere forbi 0s jernbanestation, hvor den ligger i en høide af 597 m. o. h., og 4 km. nedenfor optager den et vasdrag fra veSt: [Vangrøjta — Vang-røfta ikke Vandgrøfta, da første led er Vangr — kommer fra sydsk1—aaningen af Forelhogna (l359 m. o. h.), hvorfra der gaar to bække, ()ster()ngbækken og Ta-(1relvPn, som forenes og benævnes V(mgrøjta. Vasdraget løber sydøstlig og optager H(mka (H(1(mgaa(w), som kommer nordenfra ennem Hauk- sjøerne. Vangrøfta falder ud i Glommen ved 0senget; den har et 338 km.2 Stort nedslagsdistrikt. Den danner flere fossefald som Sag- .fos.s-en og Fosbakkefossen nær den nedlagte grube, Fosgr11ben, ved Brotvolden. Langs vasdraget er der ingen nævne-værdig barskog.] Glommen gaar fre111deles rolig med svag strøm efter at have optaget Vangrøfta. Gjennem Tolge11 hovedsog11 er der stridere strøm. i et snæ- vert og stenet leie. Elven ligger ved Tolgen i en høide af 53O m. o. h., og her er to veibroer over elven. Straks nedenfor den nederste af disse optager den [Tolga, der kommer fra Tall.S;jøen (l .1 km.2 stor, 66O m. o. h.l. For Tallsjøen er en reguleringsdam, som brugtes af den gamle smeltehytte i Tolgen. Tolga har flere steder fosser. Ved den nederste fos (2O m. høi) er et sagbrug.] Fra Tolgen bro begynder kjøbmandsflødningen, men udgifterne ved flødningen ovenfor Steibroen i Lille-Elvedalen bliver senere udlignet mellem leverandørerne. Ovenfor Tolgen bro maa disse Selv besørge tømmeret fremflødet. 4 km. nedenfor Tolgen dannes en fos, Ei(Jsjossen, der paa 630 m.’s længde har 9 m.’s fald. I elveleiet ved fossen har flom- vandet gravet store jettegryder i skiferen. 2 km. nedenfor Eidsfossen, hvor den lille IxÏvernbæk (9 km. lang) veStenifra Vingelen kommer i, gjør elven en skarp bøining og flyder mellem lavere bredder i et mere rumt leie. Et stykke nord for Telnes jernbanestation, hvor elven ligger i 487 m. o. h., udvider den sig og danner øer og holmer. Den kan her vades. Ved Telneset optages fra øst: [T(1la eller Store Tel(1. der er l8 km. lang og kommer fra en liden sjø, T(’Z—ý(9(’]l2 elven løber sydover og vestenom Bannerhøgda ned i Gammeldalen, derpaa vestover, saa mod nordvest, til den falder ud i Glommen.