Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS1)BAG. 189 Straks ovenfor udløbet af elven er en 69.02 m. lang jernbane- bro, Sjaaframbroen, af træ. 2 km. ovenfor udløbet optages den 28.8 km. lange Hitferelv. Denne kommer fra Herjens(jern (877 m. o. h.), flyder ret nord- over, danner Kors6ern (78O m. o. h. og 0.24 km.2), Hm-.s;jøen (1.3 km.2 stor og 762 m. o. h.) og falder ud i Store Hittersjø (6.06 km.2 og 724 m. o. h.), hvor den optager et tilløb fra vandet Lange-n (0.78 km.2 stor og 747 m. o. h.). Elven kaldes ovenfor Harsjøen i daglig tale Litlelven, men efter sit udløb af Harsjøen Hitterelv. Fra Store Hittersjø flyder elven først mod nordvest, danner GrumLsjø (O.24 km.2 og 75l m. o. h.), StikkeLs:jø (l.O6 km.2 og 702 m. o. h.) og Hitter.s:jøen (0.4 km.2 og 671 m. o. h.), flyder igjennem bergstaden Røros og falder ud i Haaelven ved Stormoen. Faldet i Hittere1ven er fra Hittersjøen og til straks søndenfor bergstaden 46 m. paa 1.5 km. Kraften er dels udnyttet til drift af Røros Værks smeltehytte. For Dybsjøen, Stikkelsjøen og Hitter- sjøen er bygget tømmerdamme. Elven løber stridt gjennem Røros. Langs Hittere1ven er kun birkeskog, og der ka-n saaledes ikke være tale om flødning i dette vasdrag. Ved den øvrige del af Haaelvens vasdrag er der derimod flere steder ganske god naale- skog og her flødes frem til Røros kobberværks tømmeroplagsplads. Det meste tømmer kommer gjennem en kunstig flødningsvei fra Fæmunden.] Nedenfor Haaelvens udløb fortsætter Glommen sydvestlig, hvilken hovedretning den beho1der ca. 50 km., gjennem Røros, Tolgen og Tønset herreder, indtil den ca. 5 km. nedenfor Tønset station gjør en bøining ret mod Syd. Løbet er dog paa flere steder temmelig bugtet. Umiddelbart nedenfor Haaelven er elven stærkere strømmende. 3 l;m. nedenfor udløbet af bielven ligger i Glommen en stor moræneblok, Haa-stenen, der fra gammel tid har været mærke for stijt9grændsen. Der har været flødet tømmer i Glommen fra Haa-elvens ud- løb, men i almindelighed har ikke skogene ovenfor Tolgen havt noget tømmer at afgive til sa-lg. Da flommen kommer sent, kan tømmer, som er mærket oven- for Tolgen, ikke paaregnes at komme frem det første aar. Ved Høsøiengaardene gaar Glommen stille et stykke, gjør en bue mod øst og staar ved et sund i forbindelse med Havsjøen (O.4 km2 stor). 0mkring Havsjøen og Glommen er meget myrlændt. Ved gaarden Røste danner elven en liden fos, Røs0“”ossen., og straks nedenfor denne optages fra øst: [Nøra (med 260 km.2s nedslagsdistikt) gaar under navn af I’esle .Vøra nord— og nordvestover til N’ar.syjøPn (2.16 km.2 og 747 m. o. h.),