Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/152

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAsI)RAG. 141 Tela fører i flomtiden en betydelig vandmasse. Elven ligger tildels i et dybt leie i skife1—fjeldet og er derfor uskikket til flød- ning, saa tømmer-et kjøres ned paa Glommen.] Glommen faar en betydelig bredde ved gaarden Øian, hvor der er en del holmer og ører. Fra Øian og nedover til Storengen er dybden ca. 1.4 m. og en strømhastighed af omtrent 1.3 m. i sekundet. Bredderne er i regelen dyrkede og staar hist og her i brud. Elven kan paa denne Strækning befares med baad. Fra Storengen til Neby bro ved TønSet er elven ved alminde- lig vandstand omtrent 2.8 m. dyb og strømhastigl1eden ubetydelig. Bredderne er paa flere steder saa laVe, at elven i flomtiden i almindelighed oversvømmer store stykker af den dyrkede mark. Paa Neby bro, som er en 86 m. lang træbro, passerer hovedveien over elven. l km. nedenfor broen optages fra vest: W [Tomea, som har en længde af 43 km. og et nedslagsdistrikt af 67O l(m.2, kommer fra Eidsfjeldet i Kvikne, hvor den dannes af to bækkedrag. Tonna gaar sydover-, til den paa grændsen af Tønset falder ud i Stue-gjø (1 km.2 stor og 689 m. o. h.). I Tønset herred løber elven først sydøstlig til Kitte1dalskroken og derfra nordøstlig til Fosbakken (65O m. o. h.), herfra østlig og senere sydøstlig, til den falder ud i Glommen. Ved Fosbakken danner elven en ca. 25 m. høi fos, ToV(fbssen, men ellers er faldet jevnt for- delt i lange, jevne strømme. Bredderne er oftest lave og paa flere Steder myrlændte Elven kan va(les paa flere steder. Den optager flere bielve, sale(les: Gløta, som udspringer søndenfor Høggija (1636 m. o. h.), løber østover, optager flere bække og falder ud i Tonna straks syd for Stuesjøen. Magn-illa kommer fra sydsiden af Rundhøgda, gaar sydøstlig gjennem de smaa Magnilsjøer, derpaa ret mod syd, saa i sydøst, optager da Gjera (14 km. lang) fra Gjersjøen (0.5 km.2). Efter udløbet af Gjera bøier atter Magni1la ret mod syd, til den falder ud i Tonna mellem Fosbakken og Fosgaardene; den danner ved udløbet en fos. Længden er 2O.5 km. Lom optages ogsaa nordenifra. Den kommer fra Tangen- fjeldene (ca. 1150 m. o. h.) og Brathøgda (1247 m. o. h.) i Tolgen herred, strømmer sydover gjennem Mosedalen, bøier vestover ind i Tønset herred, hvorpaa den strømmer sydover til Tonna, hvor den falder i 1.5 km. østenfor Fosgaardene (592 m. o. h.). Den op- tager Or-villa fra Tangfjeldet, en bæk, som strømmer sydover gjennem Orvildalsvatn, bøier vestover, danner to smaa vande, ()ivøtn, og forener sig med Lona. Tonna gaar i den nederste del i bugtet løb indtil 60 m. bred. Der er undertiden i elven