Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Îl36 I—lEDEMARKENS AM’I’. Ha-Ceæ“aaen. Denne elv er fra 7—11 m. bred, har paa de fleste steder stenet bund og kan vades. Et vasdrag der kommer fra Krogsjjøl2mgens sydende, følger grændsen mod Høland til Mortsjølungcm, fra hvis østende den løber mod øst og falder ud i Skjær-cÐ(mgens]“ø og Skjølaaen. Et vasdrag, der kommer fra Mellem Lembruvatn, følger i nordlig retning rigsgrændsen til Kraa‘I1;fos. Buelven kommer fra et par smaatjern i Søndre Odalen straks nordfor grændsen. Den løber sydøstlig mellem tildels høie bredder, dannende mange smaasjøer, til Busjøen. Fra denne gaar den først i sydvest og derefter i sydøst straks vestenfor Jerpset, danner Harstadx“ø og Kl(m(lerud(jern og gaar over rigs- grændsen mellem røserne nr. 56 og 57. Den optager paa sit løb flere smaa tilløb baade fra øst og vest. Dens bredde er fra 7 til 10 m.; den er temmelig dyb og kan vanskelig vades. Ved vasdragets nedre løb, fra lidt nordfor Hav-stad.9“ø, ligger endel gaarde, medens deri den øvre del kun forekommer enkelte pladse og sætre.] Glaama, Gl0mma eller Glommen. Det rette navn paa dette landets største vasdrag er Glaama, efter O. Rygh gammel form Glá-ma. Glaama kaldes elven endnu i Hedemarkens amt, i den sydlige del Glomma. men Glommen, som er det almindelige i skrift benyttede navn, er feilagtigt Som Glommens kilde kan ansees en bæk fra Me(.sOer):et (986 m. o. h.) i Selbu, hvilken gaar nordover gjennem YÎste.sjøen (0.4 km.2 og 854 m. O. h.) og GrZmd.s;jøen til BIlSjG(?ll (O.(34 km.2 og 847 m. o. h.) i Aalen, hvorfra Z3It5îjø(.’lI.?(?Il eller Buelven strøm- mer ret i syd til Riasten (5.1 km.2 og 815 m. o. h.l. Dennes afløb, Stor-elven, gaar straks ved ndløbet ind i Røros herred og sydlig til ø“U7’(’.S—jø(’l‘t (O.l38 km.2l. Øvresjøen staar i forbindelse med ind- sjøen Rien. Øvresjøe11 modtager tilløb fra Lille Langes (819 m. o. h.) og Langes (Z3.(; km.2 og 776 m. o. h.). Fra Rien, som er 14.89 km.2 stor og ligger 762 m. o. h., strømmer elven, Glommen eller Om-e (fffOlIMM(?)l, gjennem tjernet Rihaa(ɔn (759 m. o. h.) og optager saa I—Iydda. [Hydda (34.5 km. lang) kommer fra Vigelfjeldene (l506 m. o. h.) i Tydalen i Selbu, strømmer ned i Vigel)a1ip(je)—aa (O.4 km.3) straks østenfor grændserøs nr. l52 (KniprøSen). Fra Vigelnip- tjernet strømmer bækken sydover, ud i grændsesjøen Hyd.s;jøen (9l0 m. o. h.) og saa ud i Or-tre Hyllin1)en. Dennes afløb, Hydda, gaar sydover til gaarden I—Iydkroken (796 m. o. h.), bøier saa mod nordvest ud i Hylläinge:a (2.l32 km.2). Her optager den: Vigla (l1 km. lang3 fra Vrlg(’Z—Ýj()(’ll (5.22 km.2 stor, 895 m. o. h.), som