Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/145

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

134 HE1)EnAHHENS AMT. O—ieraac-n kommer fra Store Entmsjø i Vinger, gaar fra denne sjø nordlig ind i Brandval, danner Bø-aatOern og Fløita, derefter med sydlig retning Nordre og Søndre Øiersjø; af den sidste ligger halvdelen i’Vinger herred. I Brandval optager dette vasdrag til- løb fra Nordre .Zl.[O8(”l2(lf)l, Vi6er)1—, Kirke(ierm=ne, Abbor0’ern og Løv- liOernene. Vasdraget er af betydning for tømmerdriften. Fra sydenden af Søndre Øiersjø gaar elven under navn af Vikerelven med sydligt løb, danner þZjørs;jø og falder ved Varald- skogen i Varaldm. I Utgaardssjøen, det før omtalte vand i Sagaaen paa grænd- sen af Sverige, falder ()stgaardsaaen, der kommer fra Søndre Hær- .xjø, 229 m.o.h., der atter optager tilløb fra Nordre H(ersjø, 239 m.o. h.] Vrangsaaen løber ud af B(er(“ia-s (228 m. o. h.) sydende, under navn af Holeraaen, i sydøstlig retning, danner saa Sigernes.Sjø, 138 m. o. h. Midt paa østsiden af Sigernesjø gaar Vrangsaaen i nordnordøst, bøier pludselig mod sydøst og gaar ud i H(ersjø, Sfraa(jern og LangO’ern i det dalføre, hvor jernbanen til Sverige gaar. Bre(lden er meget forskjellig, dog mest ca. 9 m., og over den fører flere broer. Den driver nogle mølle— og sagbrug. l Eidskogen løber Vl’(l)Ig8(’Z“U(’]2 ud af HOZ))tff(““l’)28f8 søndre ende og gaar i sydlig retning gjennem Shýer0“ern, Nordre og Søndre Aaklangen og forbi Eidskogen kirke til Hesbøl.s;jøen.s nordende. Denne sjø forlader den i sydøstlig retning, danner Gaustad.sjøeme og gaar ind i Sverige straks nordenfor grændserøs nr. 66. Fra Sø-ndr(1 .“l(IkZ[lIlg(’H løber elven mellem dyrkede, flade bred-. der uden betydeligt fald; den er fra 7—lO m. bred, paa enkelte steder dyb med myret bund, hvor den vanskelig lader sig vade. Søndenfor rlIagnor er elven indtil 20 m. bred. Ved Magnor findes vadested. [Børj(1a(—n, bielv til Vrangsaa, kommer fra etpar smaatjern i Søndre Odalen, der har udløb gjennem ()pUe-rn. Herfra løber vasdraget i sydvest under navn af 0ptjernbækken, danner Svart- bø1);ja, hvis nordlige del ligger paa grændsen mod Søndre Odalen, og derefter Stor-bø1;jasjjø, ligeledes paa grændsen af dette heri-ed, 30O m. O. h., hvorpaa elven gaar mod øst paa grændsen mod Eidskog og danner Slabøry“a, hvorefter den i sydøstlig retning løber gjennem Eidskog. Den optager I—Iaukaaen, der kommer fra i8))6’fcS“lIIá7’Z1’ff].(’)’II, danner Hauksjø Og løber i sydlig retning ind i Eidskog. I Eidskoge11 fortsætter Børjaaen i sydøstlig retning fra Sla- bøV;ja, indtil den optager Haukaaen, gaar saa sydlig og optager ved gaarden IV)Cld I—Iornkjølaaen, som kommer fra Hornsjø; den fortsætter til straks nordfor Vestre Børgerud. Her optager den fra syd Stangnesaaen, der har sit udspring ved rigsgrændse11 syd for 7br7)anUerw.