Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/144

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. I38 mod syd ind i Grue-; den danner paa en kort stræknin0 Grændsen mod dette herred. Den optager en bielv fra .4ur0“erm)t; denne danner grændsen mod Grue og heder Aurbækken. I Grue gjennemstrømmer elven de skogrige egne mellem Skasen— og Røg(len.sjøeme. Den danner paa sit løb flere smaavande, hvoriblandt Stormo- vatn og Helge.sy“ø, og optager flere mindre tilløb, saaledes et tilløb fra Nøklevafn, 327 m. o. h., fra rigSgrændsen, hvilket tilløb danner Kirke-S:jø, hvorefter det løber i sydvest og forener sig med .Roma øst for Bar-sI(jalef. Paa strækningen fra sydfor Rotnemoen til rigsgrændsen dan- ner Rotna grændselinjen mellem Grue og Brandval. Den er fra 9 til 19 m. bred og kan paa mange steder vades. I Sverige kaldes elven Rottnaelfv, og den falder ud i Verme- land i Mellan-Fryken.] G Sagaaen H()lmenaa) danner afløb fra den store sjø MGkBl’8Il 157 m. o. h., i Vinger og Brandval; den løber fra Møkerens syd- ende mod syd gjennem beboet bygd, Østmarken, danner Fagernes- sjø og (Ytgaardssjø, 139 m. o. h., hvorpaa den gaar ind i Sverige Den er i Sverige bielv til det vasdrag, som danner afløb for Glafsfjorden og kaldes ByeZfi-. Ved almindelig vandstand kan den befares med baade fra Møkeren til Fagernessjø og fra Holmen til Brøbølkvernen. Her er en fos, og ved Holmen er et stryk, der paa disse steder gjør vasdraget ufarbart. I elven fiskes abbor, gjedde og tildels ør-ret og ved Holmen derhos aal. Elven er vadbar paa flere steder, specielt ved Aaserud. Sag- aaen er ca. 11 m. bred paa det smaleste. [Tilløb til Møkeren er følgende elve: Mengaaen kommer fra MengeOern paa Høgbergets vestside, løber mellem steile, bjergige bredder mod syd til grændsen mod Vin- ger og bøier her i øst og optager et tilløb fra Trøsg“øen. Efter at have passeret Hokaassæter danner den til udløbet i il1økeren grændsen mellem Vinger og Brandval. Dens bredde er caJ 11 m., dens bund er stenet, og den er ikke synderlig dyb. e Fæmoaaen kommer fra myrstrækningerne nord for Fensjø, fra dennes sydende gaar den til Fløiten, hvorfra den til udløbet i Møkeren danner grændsen mellem Brandval og Vinger. Dens bredde er ca. 9 m. Fra sydøst optager Møkeren afløb fra Varalden 208 m. o. h., hvilket afløb kaldes Sikaaen. I Sikaaen findes en del sagbrug, der kun drives om sommeren, samt en mølle. Det vigtigste tilløb til Varalden er V‘ikereZ—c-en eller Øi- eraaen. D D 7