Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/143

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

132 HE1)En1‘1.B1(ENs .mT. Ved dam for Fæmunden og mineringsarbeider i elveløbet vilde flødningen vistnok gaa let paa denne vanskelige Strækning Rigsgrændsen gaar over Tryssilelven i en høide af 802 m. o. h., og elvens længde fra udløbet af Fæmunden er l29 km. [Der er to elve, som udspringer i Norge, og som er bielve til Tryssilelven eller Klara, men som først i Sverige forener sig med denne elv. Disse elve er ’V(lT’(l(l-(’Il og HøOa. Var-aaen kommer fra Grøndalsberget i Tryssil og gaa-r syd- østlig mellem Jernskaftet og Lateinaasen gjennem myrlændt land, bøier gjennem svære myrer først mod østnordøst, idet den fra sydvest optager F(msbrynna fra Fønssjøen, gaar saa i nordnord- øst, idet den paa sin venstre side optager en bielv Grøna, hvor- paa den falder ud i et vand, 435 m. o. h., paa myren Storkjølen. Derfra gaar elven ud i retning sydsydøst, gjennemløber Vest.S;jøm, 402 m. o. h., gaar over Slotmyren, optager Eskildsaaen paa vest- siden og gaar saa ind i Sverige noget vestenfor røs nr. 1l3„. Kildeelv til V araaen er Tørbe)—ganen-, der udspringer paa Munk- sjøfjeldet, gaar gjennem 2l1amks;jøen, 582 m. o. h., fortsætter gjennem myrlændt land i sydøst og falder i nordøst ud i Tørbergsjøen. Fra denne sjø, 478 m. o. l1., gaar Kc:erb(ekken i nordøstlig retning og forener sig med Svar-t(ma og derpaa med Varaaen. HøUa er først grændSeelv mellem Elverum og Tryssil; den falder ud i HøOes;jøen, 52O m. o. h., der er grændsesjø mellem Elverum og TrySsil. Under Lorttjernberget bøier Hølja fra sydøst til sydsydøst, hvorpaa den nær grændserøs nr. 1ll gaar ind iSverige, hvor den snart optager den fra Norge kommende bæk, Skj(etflbækk(1n, der kommer fra RysjøPn, 524 m. o. h., og ligesaa optager den i Sverige ør(jernb(ekk(1n, der kommer fra Tryssil.] Andre elve med a-fløb til Sverige Tilløb fra Norge til den elv, som i Sverige fra Mellan-Fryken falder ud i Venern under navn af 2Vörselj’mw, er Røgdenaaen og Rotna. Røg(l(‘naae1z kommer fra Hof herred, idet tilløb fra I(()[’((’)’cSjj(1, .“1urUern og Kosma“dsOem forener sig; den gaar østlig ud i Brei- .S;jøen og derfra i sydøst ud i Nordre Røg(len.sjø, 356 m. o. h.; fra dennes sydvestlige ende fortsætter den og gaar i sydlig retning ind i Grue, hvor den paa grændsen mod dette herred falder ud i Mellem Røg(lcWsjo, 314 m. o. h. Nær udløbet optager den paa Vestsiden Lukk(1—S—b(Pkk(1n, gaar sydlig ind i Store ]i’øgd(m, hvis øst- lige ende naar ind i Sverige. I Sverige gaar elven gjennem (2fm-1:—lV’ryk(Þ)z og M(1ll(1n-Frykm, hvis afløb er NörSelfven. [Som bielv til dette vaSdrag maa ]i’oma ansees. Den kom- mer fra Hof herred, danner .lI(1ll(—m.sjoen, gaar nordvestlig og saa