Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, 1NDDELING 0G GR“ENDSER. IItd(Yc’ZíNg, areal af land og in(lsjøe)“ samt .fOZk6’m-(E72(](Z6)l i Z89I— i IIe(lemarkens ane-t. O 3 Fladoindho1d 1 km.9 ‘Pîî”WÖ Û HíG1111I1ChøPe11(I(ñ

 VåPI“0DÖ8 fo1kemæ11g(1e i 1891.

Landsdele. o o . o N f01ke— Ǫ— ét V H d — — E

 I‘fi11(I. Ferskvand. jTilsammen.j 1Ëmigg1.e  San‘f1gen. p1i’al;§Ï“2

I Ringsaker . . 830;1o .(38.:;s 899.oÞ1 1O:307 N 1O 202 1“).xä Nes .... 99.—se 65 l2 ( I6—l.:.s ] 3 655 o 3 Ö72 —3O.01 g::;g;es “ “ 506.9o 24 1cx o 5:3“l.12 :)å? ] igen l(3.»&4 Lei1en . . .:363.21 4 ɔ«ɔ :3o8.01 —1ê Tom 4 6ä3O 1“).“ɔ Romedal . . 38O.20 O 2O 2386“3.4c; —I 6:3O —I 56Ö 12.01 Stange ..... 261—se 77 4 338.»42 6 6T8 Ý 6 565 ɔ 25.1:1 H e d e m a r k e n Z fog (I G ri. 2 441.8T 245 2fi 2 687.1:1 38 (325 —38 O9O Iå).1so Søm1xc 0(1a1c11 . . W 48:3.11 42äɔ Πϧáx;1.x Vo 851 o o=xo 13 W Nordre O(1a1c11 . . — 4o0.2“ 28 W 4S8..x.; 4 1:37 I 4 om W Vinger ..... 443.22 51 22 —194.41 4 9:38 —I 883 11.o2 ÆY:îd3I(0g0I1 . . . bo 6oo.“11 34.=.ɔ C o41 Ë.—.0 S ros Y B 737 .;.; Vin.ge1—og 0da— B

c11 r0gê(1c1—î. ï 1 99
3.1ɔ ]Ï §6.74 2 149;Ë“ï; 21 mo 21:;1s 10.c;o

Brandval ..... W 4v9.11 av =;=. V ð17.12 S Tor Ë:; mo V .=,= G1’Ilc . 764.14 60 —m 824.oo å 891 5 790 .åÞx Hof . . 400.s-Z 1614 Y 4l7.o1 2 915 2 880 l8 A1fiSfie8 . — . ] Ö86.96 17 92 6O—I.Rs —I 272 P —I 247 24 Vaa1er .... W 626.1—= 22 W 648ïä(— G S 589:;;B;31 W Solør 1=cg(1;c1—î. 2 858.—se 153ox;:3 o1g.;; go:î:4 ] 2O ooS 1:; EIVe1’111u ..... I 341.as 24 —1o 1 366.o5 T 857 T 828 so T1ycc11 . . . . 3028.so T2c1 T s 1o1.;1 4 931I 4 o4T W A.31fi0f1 ...... I 276.a9 49 W I 32(3.0s 23 384 W 3 320 G1 s1c1—-En-cc1a1c11 . . 1 å3o.ɔ1 så W 1 äoä..“:; S ooä; Y:; o:;s W 80IIåcI1 . .... 4 471.s1 5så i 4T7ï-m —133 428 nu Søndre Øst-e1“ * ] §tI611 f0gdc 1“î. Y 648.os 1§7.41VI T 836Jas 19 l9 567 so Ytre Rc11(h1Ie11 . . I 820.9s 76 vo ] I 897.—so l 66(): 1 6(i1 91 Øvre Rendalen . . 2 304.zs 18O vo 2 485.os 1 87O 1 868 .ä1 I1flIc-E1Ved3Ie1I . . 2 186—se 21 vo 2 208.—se 3 l86 3 164 45 THHGE à . .“ . . . I I00.“IT4 26.2o I I26.oV 3 062 o 3 043 vo TcIgcn— ...... 2 762.9a 174 W o 2 9:37.o:; =3 6:3o F B 61:3 8I ɔ. nå ptgld. C — —— 2 o9Ö.6s:; mo a aas — B. 11mɔ1ɔ:BCmcp1—g1(1. — W o s-12.oo 2so m —

 . .o . . . I l50.aa I4 2;  l 164.;o I Ë24O  1 230   o-F

H9xd-;—e øster Ï W -:gêaIen t0g deri. 11 32ó.—1—: 494 =;1 11 820.0fi 14 (—Ë77 o 14 .—:x.

 byer . 26 268.1c 1 23v.c7  27 6oä.c1 115 O65 11:; 649, —1.Z;=;
 ɔ . L  I.8s 0.ofi I.91 ð 32I  5 48ǫ 2994;;4
   . 26 269.c1 1 2:3v.Wä C 27 som 120386J119129 W