Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4 HEDEMARKENS AMT. Ind(leling i areal a-f land og iad.gjeer samt j’olkemængde i 19()O i He(temarkens amt efter meddelelse fra det statistiske eent“ralbureau Herreder. Fladeindh0Id i km’. Hjem mehørende folkemængde. L1md. Ferskva.nd. ]Tileammen. T1lsammen.Zpr.km.C1and Ringsaker . . 815.22 63.I7 878.s9 l0 549 l2.v4 Nes .... 96.9s 78.2a ’17Ö.21 3 403 35.x1 F11rnes — . 207.a4 lO.99 218.as 3 790 18.:a Vang . . 302.ss l2.49 3l4.s-I 5 703 l8.se Iɔøîf-en . . . 344.2:1 4.Þ1o 349.0s 5 103 l4.aa Romedal — . 358.1o Ö.2s 363.41 —I 593 12.a1 Stange .......n 249.ss 77.so 327.:1s 6 668 26.aa Hedemarken fog— r d e ri ..... —. . 2 374—m P 252.m 2 626.o1 39 809 16.—H Søndre o(1äW1c11 . . * 470.se 42.oo t Ö13.1c e 349 1:3.;c Nordre Odalen . . 465.so 28.2a 493.ss 4 26l 9.1a Vinger ....... 440.eo ö1.ao 492.s0 4 655 1O.se Eid8k0gen ...... 61O.9s 34.a4 645.s2 5 964 O.—aa Vinger og Odalen ] fogderi ..... 1 987.u 156.m 2 144.11 21 229 1O.os B1’al’1dVRI . t . n 549.sɔ ant Ösv.1c s 62å e.ɔc GrI1e . . . 776.u 60.4a 836.ss 5 941 7.as HOf .... 404.sa ]6.so 420.es 3 O85 7.oa Aasnes . . 589.11 l7.92 607.oa 4 763 8.o1 VtmIer .... 652.os 22.os 674.11 3 692 5.u Solør fogderi . . 297l.u 154.11 3 12ö.as 21 096 7—10 E1x-cP11111 . . . . 1 2eo.c1 24.4o 1A285.1§ S v34 6.cɔ Tryssil . . . 3 O34.ee 72.01 3 107.u 5 807 1.v1 Aam0t ...... I 275.B1 49.4B l 32ö.u 3 408 2.av Stor-ElvedaIe11 . . . l 592.9s 35.oo l 628.o-I 3 287 2.oo SOIIien ....... 453.—H ö.as 459.u 402 0.eo Søndre Østerda— t

I f O g d e ri .; 6l8.o‘1 I87.1 § 7 805Ëao 21 638 §.s4

Ytre RendaIen . . l 756.—aa 76.—sa I 833.u I 772 1.o1 Øvre Rendalen . . 2 295.o-1 180.—aa 2476.u 1 9Ö0„ 0.u LiIIe-EIvedaIen . . 2 186.so 2l.—:o 2 208.u 3 350 1.u Tønset .... ’ I 100.—H 26.so 1 126.9—: 3 107 t 2.ss T0lgen ...... 2 764.—os 174.—to 2 939.1s 3 458 l.u I§Yikne ....... l 150.ss 14—2I 1 164.4o I 203 1.os Nordre Østerda-

d a I e n fogd eri . 11 254.1o 494.s1 11 748.a1 14 840 La

þmtet uden byer . . 26 206.oo I 244.71 27 450.a1 118 612 4îps

Bye1— i amtet . . . ] 1.oo 0.0 1.oc 7 570  3 984Ln

Amtet . . . 26 207.so l 244.—H 27 452.a1 l26 182 4.s1