Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 HEDEMARKENS AMT. Amtet har to kjøbStæder, Hamar og Kongsvinger, hvor der drives nogen handel. Skibsfa-1—ten er indskrænket til nogle damp- Skibe og farkoster paa de større indsjøer. Beliggenhed, incldeling og grænclser. G Beligge11hed. Amtet lig-ge1—„mellem 590 5O‘ O“ og 620 45‘ 3O“ nordlig bredde. Amtets sydligste punkt 11gger i Lembruvatn paa grændsen mellem Eidskogen he1—red, Høland herred og Skilling-mark sogn i Sverige Det nordligs’te punkt er fjeldet Knappen, 1Ol6 m. hoit, paa grændseu mellem Kvikne herred i He(lemarkens amt og Rennebu og Sokneda-len herreder i Søndre Trondhjems amt. Amtet ligger mellem 27Ò 131,’f2‘ Og 300 83‘ 25“ øst for Ferro, hvad der svarer til 9=’ 33‘ 45“ og 12(‘ 53‘ 4O“ øst for Greenwieh og til lo 1O‘ 45“ vest for Kristiania meridian og 2Ô 9‘ l0“ øst for Kristiania meridian. Amtets vestligSte punkt ligger paa grændsen mellem Lille- Elvedalen og Dovre herreder, omtrent 3 km. sydvest for den øverste gaard i Foldalen, ]2ydning.S“oien. Amtets østligste punkt er grændserøs nr. 12t5 paa xl[(’ZZ(?IIt;Z)“(’Z(Z, 807 m. høit, nordøst for Faksefjel(l. Amtet har Sin største længde i retning fra no1—dnordvest til sydsydøst, og afstanden her fra gaarden Ulster-g (Austberg) i lnset i nordnordvest til Lembruvatn i sydsydøst er 3339 km. I Ost-vestlig retning fra amtets veStligste punkt i Lille-Elve- dalen er der 14O km. til den svenske grændse ved G—)—mPel.Ëj()(—n. En anselig bredde, l32 km., har ogsaa a-mtet i retning fra vest- sydvest til nordnordøSt ifra B(1g()(l(len ved Mjøseni Ringsaker og til (1J’(Pl2(Y8()]’US m-. 1:3(i. Inddeling Og Stø1—1—else. Amtet udgjør efter den offi(:ic11e Statistik 27 507.72 km.=’; heraf er indsjøer 1237.75 km.2 og land 21îi269.97 k111.å’ Den hjemmehørende folkemængde var 1ste januar l891 1l9 129, hvad der giver 4.5:3 indbyggere pr. km.2 land. Den hjemmehørende folkemængde var efter tællingen 3dje deeember 19O0 126 l82 eller 4.8l indbyggere pr. km.2 la-nd. Efter de til brug ved folketællingen i l9O0 angivne arealer skulde amtets størrelse være 27 452.Ö1 km.9, hvoraf indsjøer 124—l-.71 km.=‘’ og land 26:207.8O km.2 Hvorledes folkemængden er fordelt paa by og land, fogderier og l1err(=(ler, vil sees af tabellerne: .