Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

=== Hedemarkens amt

===

Hedemarkens amt har, ligesom naboamtet Kristians amt, ikke nogen kyst mod havet. Af alle landets amter er det kun disse to, som er indlandsamter. Paa en lang strækning grændser Hedemarkens amt mod øst til Sverige; forøvrigt har det i nord Søndre Trondhjems amt, i vest Kristians amt og i syd Akershus amt. Den største del af amtet har sin bebygning i Glommens (Glaamas) dalføre og dennes sidedale, og her er i denne elvs nedslagsdistrikt store skoger; en del af amtet har afløb gjennem Tryssilelven og nogle andre elve til Sverige, ligesom en del har afløb til Orkla og lidt til Gula. Amtets frugtbareste del, Hedemarken fogderi, hører for største delen til Laagens nedslagsdistrikt med afløb til Mjøsen, der ogsaa hører til Glommens nedslagsdistrikt. Hovednæringsveie er agerbrug, fædrift og skogdrift, saaledes at jordbruget er den vigtigste næringsvei paa det frugtbare bakke1and paa Hedemarken, skogdrift med hugst og flødning er hovednæringsvei i amtets østre og midtre del, men i Nordre Østerdalen igjen bliver fædriften hovednæringsvei. Ved siden af de tre nævnte hovednæringsveie faar nævnes industrien, fornemmelig den industri, som er knyttet til agerbruget, brænderierne, til fædriften, meierierne, og især til skogen, sagbrugene og anden industri baseret paa skogen. Bergværksdriften ligger nede; der brydes en del sten og brændes en del kalk og teglsten. Noget udbytte giver fiskeriet i indsjøerne og elvene, og ogsaa jagten kan nævnes som en ubetydelig binæring. Der er ogsaa en smule renavl.