Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I24 HEDEMARKENS AMT. er 92 m. Nordenfra til Hylleraasen er dybde11 ikke over 66 m., søndenfor Rødaaen er den 76 m. Ud for Skogsvola er dybde11 9O m. i en tredjedel af sjøens bredde fra land, og i samme af- stand lidt sydligere er dybde11 92 m., der vistnok er sjøens maximumsdybde. Store Engeren er et meget fiskerigt vand, med ørret, gjedde, abbor, mort„ lake, røyr, sik og har. Foruden et par ubetydelige bække fra øst optager Enger- sjøen Zf1l(Z(2(l(’ll (14 km. lang-Î), som kommer fra Røddalstjernene syd for Herjehogna, nær rigsgrændsen, og flyder først i syd, siden i sydvest og falder ud ved Røddalen. Fra Store Engerens sydende gaar elven i stærk Strøm 2 km. mod syd, til den falder ud i Tryssilelv. E1ven fra Store Engeren til Tryssilelv kaldes ofte Sø)l(f)’(’ EngPra: den del af elven, der ligger nordenfor sjøen, kaldes da Nordre Engera. Vasdraget har en længde af 42 km. og har et nedslags- distrikt af 367.6 km.2 Omkring vasdraget, især i den nedre del, er betydelige skoge, og der flødes meget tømmer efter Engera. Vasdraget er in(ldelt i fire flødningsdistrikter: 1ste distrikt fra Engerdalssæter til indløbet af Litle Engeren 2(let distrikt fra udløbet af Litle Engeren til Store Engeren 3dje distrikt fra Store Engeren til Nebyviken. 4de distrikt fra Nebyviken til udløbet i Tryssilelve11. Først de senere aar er tømmeret fra den øvre og den mel- lemste del af elven kommet ud første aar, hvilket væsentlig skyldes en dam, opført ved udløbet af Litle Engeren lige ved Engerdalen kirke. I 1ste distrikt maa dog flødningen passes vel, om det skal lykkes; Litle Engeren maa Sandstrøes og flødningen drives hurtig. I 1ste distrikt er en hOZ(Z(((l))l— ved Engerdalssæteren. I 2det distrikt, hvor der er fl holddam1ne, deriblandt en et stykke nedenfor Øvre Engeren og en i lɔangfloen, er ingen vanskelige passager, og ved da1nmenes hjælp udflødes tømmeret let. I Store Engeren derimod træffes ofte ishindring, hvorfor sandstrøing tildels maa anvendes her, og selv om isen bliver brudt op af en storm, kan vedholdende søndenvind i høi grad vanskeliggjøre og forsinke føringen af tømmerbommene over sjøen. Naar tømmeret fra Engeren kommer ud i Tryssilelven, er hovedelvsflødningen i regelen passeret E11gG1’0SGt. og nu floder enger(lølerne ustandselig nat og dag-, saa hurtig, at hovedflød- ningen iudhentes, enten ved Tryssi1 hjembygd eller længere nede.] Ved Eugeras udløb i Tryssilelveu ender 3dje flødnings- distrikt, der begynder ved Sensjøens nordre ende. Fra Engeroset fortsætter Tryssilelven i syd, fremdeles i et