Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS1)BAG. 123 SPn.sjøen ligger i Tryssil, 529 m. O. h. og har et fladeind- hold af 1.5 km.=’ Sjøen ligger klemt inde imellem høie fjelde paa begge sider: Bratfjeldet i vest og Tverfjeldet i øst. Ved Sensjøens nordlige ende ligger paa østsiden af sjøen gaarden Sensjøvike11. Omkring sjøen er frodig gran— og furuskog. SjøenS største dybde er 35 m., paa et enkelt punkt ude i sjøen, ellers er den opfyldt —af flere grunde, mellem hvilke dybden varierer fra 15—- 2O m. Sensjø er fiskerig, ogi sjøen og de tilgrændsende dele af Ti-yssilelv bliver aarlig opfisket 2500—3000 kg. ørret. Ved det sydvestlige hjørne af Sensjøen danner vasdraget s(‘7l8jøofO8. Midt i fossen gjør elven en krok paa sig. Længden af fossen er ca. 300 m., faldet 4.2 m. I fossen er foretaget en del arbeider med bortminering af de større stene, saa nu er flødningen her ikke besværlig. Ca. 5O0 m. nedenfor fossen udvider elven sig til 2—3O0 m. til en stille, Fra Haaen ca. 14 km. nedover er faldet 82,2 m. Paa hele den Strækning er kun en ubetydelig stille, (ÝZ“b’5jjø“flOC‘Il. Hele stykket kan af øvede baadfolk befareS i baad. Straks nedenfor Haaen er Gr(mesjossen, et næsten 1 km. langt stryk, nedenfor her nS:]“O(l‘l’‘fO5’S6fl-. Ca. 4 km. nedenfor Haaen er den omtalte Ulvsjøfloen, en ca. 50O m. lang stille. Ca. 1.5 km. længere nede er Børs:fossen, et 2—80O m. langt stryk, under hvilket stryk der er et for tømmerflødningen slemt parti, S1mkaasen. Lidt længere nede danner elven et 300 m. langt stryk med et fald af 4.2 m., Stygfossen, som derfor er et noksaa besværligt sted for tømmer-fløderue. W Noget nord for Stygfos Svinger elven i øst, 3.5 km., til Hest- -skøfOssm, et 3—4O() m. langt stryk, der lidt efter lidt bøier af i sydlig retning. Fra Hestskofossen rinder elven i sydøst i jevn, men strid strøm og optager ca. 2.å km. fra gaarden Eid fra øst et af sine største tilløb: [EageZ—a kommer fra Myrstrækninger mellem— Gløtvola og Kvitvola i Ytre Rendalen og flyder først i sydøst, derpaa i syd- sydøst under navn af Litle Engera, danner Litte (Øvre) Engelen (O,5 km.2 stor). fortsætter derfra i syd og falder ud i Store Engeren. Før elven falder ud i denne sjø har den optaget et lidet tilløb fra vest, Leraaen, og flere mindre bække. Store Engerens hovedretning er nord til syd. Den er l7 km. lang ca. 1 km. bred og 15.5 km.2 stor. Ved nordsiden af sjøen, ved Heggeriset, er der gaarde, lige- som ved Hylleraasen paa østsiden; den vestre side har bratte fjeld- lier, og er omtrent ubeboet. Den største kjendte dybde i Engeren