Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/133

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

U 122 HE1)EMAB1(ENS AMT. ca. l0O m. lang med et fald af 2.1 m., hvorfra elven rinder stille ca. 3—4O0 m. Her i stillere har været en lændse for at samle det tømmer, som skulde kjøres ca. 4—5 km. over en lav aas til Grønaaen, hvorved det er kommet over i Glommens vasdrag. I Glommens vasdrag har man i regelen for visse tømmerstørrelser faaet høiere pris, saa denne kjøring har lønnet sig. Elven fortsætter derpaa i sydsydvest i en jevn stærk strøm ca. l.2 km. til Elvbrufb.s-sen med et fald af 2.7 m. paa ca. l00 m. Over fossen er spændt en bro, som lige til for en menneske- alder siden var den eneste bro over Tryssilelven i Norge. Bredden af elven ved broen er 38 m. 1.5 km. nedenfor Elvbrufossen er et stærkt stryk, Elvsæter- joss(?n, ca. 550 m. langt med et fald af 3.8 m.; her Svinger elven i sydsydøst, hvilken hovedretning den beholder paa sit øvrige løb i Norge. Fra Elvsæterfos og nedover til Sensjøen kan elven paa en l5 km. lang Strækning med lethed befares nedover i baad. [8 km. nedenfor Elvsæterfos optages fra øst et lidet bivasdrag, Sæm-ta, der kommer fra en myrstrækning syd for Kvitvola og forener sig med Ven-nda, hvorefter den rinder i sydvest gjennem et morænelandskab, indtil den ved gaarden Snerten falder ud i Tryssilelven. Snerta er 9 km. lang og kan vades. Efter vas- (lraget er før flødet tømmer, men ikke i de sidste 2O—30 Elven udvider sig straks nedenfor —Snerten og deler sigi flere arme. Ca. 5 km. fra Snerten forandrer landskabet omkring elven karakter, og dalen bliver trangere. Elv(lal(*n kapel er bygget paa en liden furumo paa østsiden af elven. Elven optager fra øst Smna, en bæk fra Tverfjeldet. Dalen er her trang. I Tryssil herred deler elven sig ved pladsen Øen i to arme, som atter gaar sammen, og elven flyder ca. 2 km. fremdeles ganske stille i sydøst, udvider sig til en bredde af 4—50O m. og danner 55.2 km. fra Fæmunden den 3 km. lange Sen.S;jø. Dette stille løb af elven gaar gjennem en moræne med stor mægtighed paa begge sider. Ved Sensjøens nordligste ende slutter 2det flødningsdistrikt. ’l’il dette distrikt kommer undertiden en del tømmer fra Solen- sjøen. Hvis dette tømmer skal komme ud 1ste aar, maa det sent paa høsten, inden sjøen islægges, udflødes gjennem Sølna til Tryssilelv, og saa ligger det her til vaaren; det kan da under gunstige forhold komme ud første aar. I den øverste del af dette flødningsdistrikt fra Sølna til ca. 2 km. ovenfor Snertas udløb er, som nævnt, mange stærke stryk og fosser, og tømmerflødningen er derfor her besværlig, men den nederste del af distriktet er godt at fløde i, naar kun vand- standen er tilstrækkelig høi.