Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASDRAG. 12l sine steder myrlændt fjelddal. Søndenfor Sølensjøen er elven stærkt fossende og ufarbar. I vasdraget flødes jevnlig tømmer fra Sølensjøens sydende, og det kommer regelmæssig ud første aar. Før var der en dam for sjøens udløb; den blev revet og en ny opført ca. 3 km nedenfor. Nordenfor sjøen er langs vasdraget taalelig god skog, men omkring Sølensjøen kun lidt paa østsiden.] Ved Sølnas udløb ender 1ste flødningsdistrikt, der begYnder ved Galtens øvre ende. I dette distrikt fiødes sjelden tømmer, og det kommer i almindelighed ikke ned til sagbrugene det første aar. En kostbar efterflødning maa foretages, til man .— aar igjen hovedflødningen nedenfor i elven. Det samme er tilfældet med tømmeret fra de to nærmeste flødningsdistrikter. Nedenfor Storhølen, hvor Sølna falder ud, rinder Tryssilelven i et stryk, Hø(fossm mod sydøst, gjør en liden bøining mod øst og optager ca. 4 km. fra Sølna fra øst Ulvaa. “ “—-,§I“Ylvaa kommer fra et myrlænde øst for Ulvbjerget og vest for Kðv„ola og rinder først nordlig, gaar saa i en stor bøining efter Ulvbjerget mod vest og falder gjennem et fladt myrlændt landskab ud i Tryssilelven. Længden er omtrent 5 km., og bæk- ken er flødbar om vaaren. Bækken oversvømmer om vaaren store strækninger af de lave bredder. I de sidste aar er, efterat der i længere tid ikke var fremdrevet tømmer, atter flødet i Ulvaa, dog ikke for fælles- flødningens regning.] Nedenfor Ulvaaens udløb gaar Tryssilelven med jevnt strøm- mende løb, gjør en sving mod vest og udvider sig til en mindre stille, gaar saa forbi den ensom beliggende gaard Sam(let eller Fæmundsun(let, 646 m. o. h. Ca. 2 km. længer mod vest optages fra øst den 4 km. lange Bjørbækken, hvorpaa elven faar et rent vestligt løb et kort stykke. Paa en strækning af ca. 8 km. danner Tryssilelven nu 7 mindre fosser, først Kvæ“)2husjbssen, med et temmelig stridt stryk, hvor elven paa en længde af 4O0 m. har 2.3 m.s fald; O.8 km. ne- denfor Kvernhusfos ligger Zl(ygjos.s-en med 1.5 m.s fald paa 1OO m.s længde; paa Vestsiden dannes grunden her tildels af kvabb. Fra Mygfossen gaar elven hele tiden med stærk strøm gjen- nem en frodig gran— og furuskog, og 1.5 km. nedenfor Mygfossen ligger Storj”ossen, det største fald i elvens nordlige del. Paa en længde af 3O0 m. er faldet 4.6 m. Fossen, som ikke kan be- fares i baad, er besværlig for tømmerflødningen. Elven gaar fremdeles i stærk strøm ca. 7OO m. med vestligt løb til KvanhuZfos, et temmelig brat stup med en længde af ca. -lO m. og et fald af 2.2 m.; 50O m. nedenfor ligger Flm§jfo.esen,