Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/136

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. I2ð stærkt strømmende løb og mindre bugtninger; den optager ca. 5 km. fra Engeras udløb et tilløb fra øst: . fl-løa, 24 km. lang, kommer fra Rød(lalssy“øm ’(O,17 km.2), gaar først sydvestlig og derefter sydøstlig, gjennemstrømmer Nordre og SøYIdT’(’ Meeh6jø. Herfra flyder den først sydlig og derpaa sydvestlig ud i Tryssilelven. For flødning har Røa ikke betydning.] . Nedenfor udløbet af Røa bliver dalen noget mere aaben. Ca. 5 km. nedenfor Røa udløb er en 1OO m. lang flo, NmPijloen, hvor et lidet tilløb, Smeia, kommer fra vest. 8 km. syd for Smeifloen optages fra vest: [Elfa, som udspringer mellem Rømundfjeld i vest og Kamp- luhøgda i øst, strømmer gjennem en vild fjeldegn i sydøst og i øst og optager Storbækken.(6 km. lang), der rinder gjennem EltS;jøen (O.71 km.2). Den flyder i en bue omkring Sletvola, forbi gaarden Storbækken, bøier ved gaarden Eltoset mod sydøst og falder i Tryssilelven ved GammeL9æter gjennem flere arme. Elta er 34 km. lang og dens nedslagsdistrikt er 179 km.2; den kan ved lavt vand vades paa mange steder. Den op- tager Grøna (15 km. laI1g)ɔ som kommer fra Blikujjeld, flyder først sydøstlig til Grønsjø (0.33 og derfra nordøst til Elta. Elta er en ret god flødningselv med betydelig flom. Den er inddelt i 4 flødingsdistrikter: 1ste distrikt Elta ovenfor Storbækken samt Eltsjøen. 2det distrikt fra Storbækkens udløb til Krokstranden. 3dje distrikt fra Krokstranden til Sagdamme11 ved Jordet. 4de distrikt fra Sagdammen til udløbet i Tryssilelven. I 2det distrikt flødes l0.5 m.s tømmer, i 1ste kun kortere tømmen Nævneværdige vanskeligheder for tømmerflødningen findes ikke, untagen ved Blikufaldet og Krokstranden. 3dje og 4de distrikter er temmelig let flødbare ved passende vandtilgang. Et stykke nedenfor Eltsjøen findes en holddam.] Nedenfor Eltas udløb deler elven sig ved men i mange arme og danner en hel del lave øer og holmer, der tildels er opdyrkede. Da holmerne og bredderne om vaaren oversvømmes af elven, er dette sted besværligt for tømmerflødningen. Elven rinder ca. 5 km. fra Eltas udløb stille et par hundrede meter, Dyb.floen, og optager et tilløb fra øst: [Flena, der udspringer mellem Skalfleld og Sfø(f)el(l og flyder sydlig i en dyb, trang, ubeboet og skogbevokset fjelddal paa Storbergets østkant, indtil den falder i Tryssilelven noget ovenfor