Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAsm1AG. 1 13 Fjeldene rundt Fæmunden er oftest overdækkede af aur med enkelte store stene, derhos er der store myrer ved Fæmunden. Dalsiderne hæver sig svagt og kun paa enkelte steder er isolerede toppe af betydelig høide, som paa østsiden af sjøen: ROvola, ɔSvukuen (1424 m. o. h.), Elgaahogna (1481 m. o. h.), og paa vestsiden: Flmskamperne, SaalaakiYma, Elgep‘iggen (1605 m. o. h.Î). Glojøken (1283 m. o. h.) samt Sølen. Bredderne af sjøen er almindelig flade, oftest med fint grus og sand. Ved Elgaam ligger paa sydsiden af elven vakre terrasSer 2() m. og 35.5 m. over Fæmunden. Hvis Fæmunden i en tid stod 35 m. høiere end nu, og breddeme dengang havde nogenlunde form som nu, da kan den have havt afløb baade til Glommen og til Østre Da-lelv. . Maaske har da Fæmunden været opdæmmet ved en moræne tvers over Isteren, af hvilken moræne der er antydning. Elven har da senere brudt sig i ennem. Ved nordenden er landet saa fladt og lavt, at Røros Værk for vel hundrede aar siden ved at hæve sjøen ca. l.5 m. og ved at grave ca. 1 m. dybe render fik vandet til at rinde over i Haa- (“l:—PHs vasdrag, der er tilløb til Glommen. Sydenden er ligeledes flad, og flere terrasser ligger med liden niveauforskjel. Fra den sydøstlige del af sjøen strækker sig en forsænkning gjennem terrasserne, hvilken forsænkning uden tvil er et gammelt elveleie. . Ca. 5O m. fra sydøstligste vik af Fæmunden ligger en ter- rasse 2 m. over sjøen, og 2—300 m. fra viken er en tydelig for- sænkning, som er et gammelt elveleie efter en elv, som har havt fald mod Fæmunden. Forsænkningen kan følges ca. 1 km. i te1—rasseland og ud- vider sig til en dal; i bunden er der et tjern. — Dette tjern har afløb til Sørsjøen, der igjen har afløb til Drex-sjø og Vurrusjø, som atter har afløb til Østre Dalelven. Tjernet ligger 7 m. høiere end Fæmundens almindelige sommervandstand, og naar Fæmunden har staaet 3O m. over sit nuværende vandniveau, har den havt afløb til Østre Dalelven. Sjøms (lyb(le. Fæmunden er oploddet af cand. real. H. Ramm. Efter et snit midt paa sjøen, noget søndenfor linjen mellem Tjern- o(l(len og Kornesset, er der fuldt af holmer og skjær; af disse sidste ligger en del under vandspeilet ved almindelig vandstand; der er smale render paa ikke mere end lO m.s dybde mellem holmerne. Saavel søndenfor som nordenfor dette snit er sjøen dybere. I—det hele tiltager dybden fra syd nordover til Nordre Bjørnebjerg, hvor den største dybde i Fæmunden er 13O m. Den sydlige del af Fæmunden har odder, der nærmer sig hin- 8 — I—Iedemarkens amt