Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/122

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASDHAG. 11I tilløb. Der flødes fra Brynmälen i Sverige ca. 8 m.s tømmer og fra rigsgrændsen ca. 10.5 m.s tømmer. Paa norsk side optages en liden bielv, Stor-broaaen, hvori der af og til har været flødet tømmer. Fra vest optager Ljøra: Dr-e1;ja kommer fra Nordre Dre1;—sjø(“n i Særna, gaar sydlig med fossende løb og kommer ved røs nr. 134 over rigsgrændsen, hvorpaa den et stykke sydligere danner SOIl(ZI’(? I)re().Sjøen (l,11 km.?). Herfra gaar den gjennem en ubeboet bjergegn i en eneste fos, kun afbrudt af den ubetydelige Helleflo; den gaar først syd- lig mellem Skalfjel(l (972 m. o. hl og Drevfjeld (983 m. o. h.) og senere sydøstlig og østlig, danner Stm;flil(l og Lu(fáld og gaar ud i Ljøra ved I‘jørdalen sæter. Længden i Norge udgjør 39 km., og den er indtil 40 m. bred. Nedslagsdistriktet er i Norge 198.85 km.2 Fra Fiskbæk(1set, midt for SIll()Z[j“(’Z(Z, er i Drevja foretaget sprængniuger og anbragt styredamme, hvilke i forbindelse med stærkt fald, gode bredder og rigelig vandtilgang gjør den til en god flødningse1v. Ovenfor Men-a1kv-isla flødes ikke. Ovenfor Fisk- bækoset er 1ste aars udkomme ikke ganske sikkert Holddamme er der ikke. Der flødes tømmer af 10.ö m.s længde fra Fiskbækken. Gjervolla har sit udspring paa Storberget mellem Bjørkholla og Bjørnaasen og flyder først i sydøst og siden i øst, hvorefter den falder ud østenfor Østbysæteren efter et 1l km. langt løb. Elven er flødbar fra et lidet stykke nedenfor Hollasæteren, hvor der er bygget en holddam. Den har hele veien jevnt fos- sende løb. Bredder og elveseng er rullesten, hvorfor denne elv ofte Skifter leie, ligesom styredammene undergraves og ødelægges. Af den grund er Gjervolla, som kun har dalflom, en kostbar og mindre god flødningselv. Der flødes 9 m. langt tømmer.l FæmundSelven eller TrysSilelv, ogsaa kaldet KI(n-a og Stor- elven eller Store .Z‘V(RiIlll7l(l-S’t?ZlP danner afløbet for Fæn1unden; den gaar først sydvestlig og saa sydøstIig gjennem Øvre og Ytre Rendalen og Tryssil, forlader Norge i det sydøStlige hjørne af Tryssil l1erred, hvorpaa den fortsætter, fremdeles sydøstlig, senere sydlig, gjen- nem Vermlaud i Sverige, til den falder ud i Venern ved Karlstad. I Sverige kaldes den iKla“r-ttl.fc.ɔen. Elvens længde fra F æmunden til Venern er 347 km. Elvens længde i Norge er 129 km., og lægges til elvens længde Fæmun- dens, 58 km., saa ligger henved halvparten af vasdragets længde inden Norges grændser. Det samlede nedslagsdistrikt til Venern er ca. 115OO km.2, hvoraf 5244 km.? eller ikke fuldt halvdelen i Norge.