Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/121

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I 10 HEI)EMARKI—INS AMT. sen ]1Ïj(mkrok1w; derfra i strykende strømme til et Stykke neden- for gaarden Floen; herfra i mer eller mindre stride foSser, som EkO)’ll.fÖ.Q.G(’)l, Stygjbss(Þn, FiskhøZf()ssen, til gamle Ljørdalen. Her deler den sig i flere grene og gaar i næsten en eneste uafbrudt flo, omgiven af høiere eller lavere enge til .“1arkaas- .c(eter(1n, herifra hovedsagelig i fosser til F(1ks1Zn, hvor elven for- grener sig mellem holmer og øer. Fra Faksen gaar den i flo, kun afbrudt af I—Iaklæn(Zfb.9serne, til gaarden .Vy(jørd(1l(“—n, hvor der er lændse. Her skilles det tømmer, der igjennem Ljørdal kanaI skal gaa til Tryssilelven, fra det, som skal flødes videre i Dalelfven. I Ljøra er ellers ingen forbygninger. Ljørdalens skoge eies for størstedelen af aktieselskabet Mela- bakka, Tryssil, og da dets trælast gaar gjennem Ljørdal kanal til Tryssilelven, forekommer udskilling af tømmer kun meget sjelden. Ljøras tømmer kommer frem allerede første aar. [Ljøras flødbare bielve er: A fra øst: A b’(’)“(I(l(lt’)l kommer fra Fulufjeld i Særna. I Norge gaar den i sydvest imellem Bratfjeld og Fulufjeld, løber den hele vei som en eneste fos i en meget dyb og trang dal; i ]3r(1ft(Ëfaldm(— be- skadigeS meget tø1nmer. Tømmertilgangen til vasdraget er ubet-ydelig, ovenfor rigs- grændsen er ingen skog. Nedenfor flødes tømmer 1O.ð m.s længde. Elven gaar sent op og har en kraftig, men kort flom. Der er ingen forbygninger. Bergaaens læng(le i Norge er l1.5 km. Gira kommer ogsaa fra Fulufjeld og gaar ret imod syd ud i Ljøra med temmelig stærkt fald; i nedslagsdistriktet er ad- skillig skog. I aaens nedre del bestaar bredderne og elvesengen af smaa rullesten og lerblandet sand, som bortskylles af damva11det lidt efter lidt, hvoraf ofte følger forandringer i elvens leie. Der kan flødes lO.5 n1.s tømmer. I)er er en del styreda1nme. Heller ikke i denne elv flødes længere op end til rigsgrændsen. Dalflommen er ubetydelig, men fjeldflommen rigelig. Elven har langstrakte fosser, og flødningen gaar godt. Der findes ingen fald eller fos- ser, hvor tømmeret beskadiges. T(lN(f(l(l(’)l kommer fra et vand paa Fulufjeld og flyder ret mod syd med jevnt fald. Lige ved rigsgrænsen gjør elven en bøining mod sydvest og falder i I‘jøra. Dens længde i Norge er ti km. “ l)en gaar i uafbrudte langstrakt-e fosser, har en god dalflom og særdeles god fjeldflom. I)en er en billig og god flod11ingselv, den bedste af Ljøras