Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/120

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS[mAG. 109 l1ogna, gaar igjennem lille Gruvel.s;jø og fra den nordøstlig og østlig ud i Gruvelsjø. Dennes afløb ligger i Sverige, hvor den kaldes Gifö:fl’BZ(’?7J og er bielv til Øster-Dale1fv. I?)el(lgzcltusj() i Tolgen har afløb mod syd ud i Faaleguttusjø paa grændsen mellem Tolgen og Øvre Rendalen. Denne har ved sin østre ende afløb gjennem —]yltingaaen, der gaar over grændsen ind i Sverige, hvor den er bielv til Söre(fi;en, der atter er bie1v til Øster-Dalelfv. Sørelfven har ligeledes en anden bielv, som kommer fra Norge, nemlig Staz(paae)ɔ, der er afløb for Jyltingsjøerne. Tilløb til Øster-Dalelfv er fremdeles i Norge Vurrusjøens afløb. l“’m“ru.sjø(m— (5,9 km.2 stor, 676 m. over havet) optager fra nordvest tilløb fra ])1“evs;jøen. ved hvilket tilløb Drevsjø gamle hytte laa. Drevsjøen optager Kiatlenaa, der kommer fra Syd. Vurrusjøen har igjen afløb til Fløtning.s“.s;jøen, der ligger paa grændsen mod Sverige, og Fløtningssjøen igjen har afløb mod sydøst i Sverige til Stor-vatten (“in, der atter har afløb til Sørelfven, som atter er bielv til Øster-Dale1fv. Stort-atten ån modtager ogsaa tilløb fra Norge fra Hogn- sjøen nord for Herjehogna.] I‘jøra, tilløb til VeSte1’—DaIefV. Den østlige del af Tryssi1 gjennemstrømmes af Ljøra (udtales Jøra), der gjennem Ljørdal kanal staar i forbindelse med Tryssilel-1—(w,— det er V(1steråDalP(fven, som her heder .Ljøra. Vasdraget, som kommer fra Sverige og har den største del af sit løb i Sverige, har sine kilder i nogle sjøer i Sæma og flyder mod syd, indtil det ca. 3 km. østenfor grændserøs nr. l31 (983 m. o. h.) gaar over rigsgrændsen og ind i Norge, hvor det fortsætter syd1ig, bøier ved gaarden Skjæret (512 m. o. h.)i sydøst, optager Bergaa(1n, Dreagja, Gira og Tan(laaen, hvorpaa det atter gaar mod syd, indtil det ved gaarden Staa bøier øst- over og forlader Norge ved grænserøs nr. 124 (504 m. o. h.). Længden inden Norge er 46 km. og nedslagsdistriktet 612,6 km.2 I Sverige forener den sig ved Fulunes med Fuluelven og kaldes herfra Vester-])alelfven, hvorpaa den gaar tvers igjennem 1andet, forener sig med Ø.9ter-Daleljuen og falder ud i Østersjøen i Geflebugten. . Ljøra er 40 a 60 m. bred i gjennemsnit og saa grund, at den paa flere steder kan rides og vades. Ved passende vandstand er den en udmerket flødningSelv med god dalflom og rigelig fje1dflom. Flødningen begynder først, efterat elven er kommen ind i Norge. Den gaar da i begyndelsen i langstrakte fosser til plad-