Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/118

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. I07 sidst i mai og er den betydeligste; sommerflommen eller begge- Wflommen, der gjerne indtræffer ved St. Hansdagstider og kun er ubetydelig, samt høstflommen sidst i august eller først i septem- ber. Denne er i regelen mindre end vaarflommen, men kan dog undertiden naa den i størrelse saaledes som f. eks. i l843. Enkelte aar hænder det ogsaa, at der kan indtræffe en flom i juli maaned, naar sneen smelter hurtig paa høifjeldet, og det er da gjerne fra Laugen, at flommen gjennem Vormen tilføres Glom- men eller Stor-elven. Flommen begynder i Glommen gjerne nogle dage tidligere end i Vormen og naar tillige sit høieste før denne. Mer end almindelig store flomme indtræder somme aar, saaledes i Glommen i aarene 1773, 1789, 1808, 1827, l828, 1846, 1850, 186O, l867, l887 og l89O. Paa en stenstøtte ved Grindalsund i Elverum, paa høire bred af elven, staar flere flommærker indhugne. Ligeledes findes ved Negaard en halv mil søndenfor Koppang flere flomme a.fmærke(le. Flomme i Glommen og i flere bielve kan anrette ødelæggelse, dels ved at angribe elvebredderne og dels ved oversvømmelse De egne langs Glommen, der især er udsatte for oversvøm- melse, er .i Hedemarkens amt: ved Vingersjøen i Vinger præstegjeld, Brandval og Grue ovenfor Norsfos, ovenfor Bra-skerudfossen, i Os anneks og Tønset hovedsogn, i Stor-Elvedalen og Aamot, hvor i 185O hele (lalbunden fra fjeld til fjeld stod under vand i Elverum paa flere steder og i Odalen. I 1771, l772, l773 anrettede flommen store ødelæggelse-r, men den største flom, man kjender-, var i 1789, og denne flom mindes endnu med gru under navn af «0fsen)—. Denne flom var voldsom i alle de dalfører, som har sine kilder paa Filefjeld, i Jotunfjeld og omkring Dovre. Den op- traadte tildels ogsaa i de nordenfjeldske vasdrag, Saaledes i 0rkla, og Kvikne værks bedste gruber gik fulde af vand, saa at værket blev nedlagt «0fsens» herjinger var vistnok størst i Gudbrandsdalen, men ogsaa Valdres, Land, Toten, Biri, Østerdalen og Hedemarken blev haardt medtagne af den frygtelige flom. “ Næst efter Gudbrandsdalen var Hedemarke11s amt den egn, som blev l1aardest hjemsøgt af «Ofsen». Skaden ansloges for det hele amt til 146 577 rdr. 36 jð. Heraf kommer paa Østerdalen fogderi 96 602 rdr., paa Solør og Odalen 44 264 rdr. og paa Hedemarken 5 711 rdr. 36;3.