Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

106 HHnEMAHm-:Ns AM’I’. Nedenfor dette sidste vandfald bliver Glom1nen en rolig, bred elv, som befares a-f store baade, og 12 kn1. længere nede falder den ud i Ska-gerak ved Fredriksstad. ()rkla. som kommer fra Store 0rkelsjø i Opdal, gaar østlig ind i Kvikne, tager her mod nord11ordvest og gaar gjennem dal- føret i Kvikne ind i Søndre Trodhjems amt. GlllZ(l. Noget af GulaS nedslags(listrikt ligger i Kvikne og Tolgen. Vandmængder og flomme. Ved hjælp af de forhen med- delte nedbørhøider og de arealer, som under de enkelte vasdrags- beskrivelser er angivne nede11for, kan man danne sig et skjøns- mæssigt begreb om elvens vandføring. Derhos foreligger der vandmassemaalinger fra en del steder i Glommen. Van(lføringen i Glomme11 er noget forskjellig efter aarstide11, veir1iget og regnmængden. Om sommeren er den mindste vand- føring i almindelighed i august og september-. men det er især i den sidste del af vinteren og henimod begyndelsen af sommeren, at vandføringen er mindst Flomme forekommer ofte om høsten, og skyldes da vedvarende regn, men de er især regelmæssige mod slutningen af vaaren og begyndelsen af so1nmeren, naar sneen sn1elter, og det bliver da mægtige flon1me, hvis stærk varme ind- træffer Samtidig med regnfuldt veir. De mange Store indsjøer i nedslagsdistriktet har vistnok en regulerende indflydelse paa va11dføringen, men denne er alligevel høist uregelmæssig. VfiDd11læHgd011 kan saaledes gaa ned indtil l0O m.3 vand i sekundet, og l’lD(]l)ålgG1S(3SViS kan Va-11dIIlæ1lgdeI1 i flomtid stige til 45OO m.3 i sekundet. Iagttagelser for 37 aar viser, at 1nid(leltallene for vand- UlæDg(IPfl i Sarpfossen har været: — 1 dag om aaret under 1Ou m.3 i sekundet. 9 dage G 1:2O » — 36 W W “— —— )W —— l5O ):ɔ — — H9 — —— * 2O0 )x — l l8 — » e-) —— 25O » — I —-— )) —— » — 300 )) —- Den mindste vandmængde, som er iagttaget — 80 m.3 i se- kundet —, var om vaaren i 1900. Paa grund af den store forskjel i vandføringen kan niveau- forskjellen i Glomn1en gaa op i l3 m. I flomtid stiger elven saa stærkt. at den paa nogle steder oversvømmer store dele af det tilstødende land. Man regner i almindelighed 3 flomme om aaret i Glommen, nemlig vaarflommen eller hjemmeflommen, som i regelen indtræffer