Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

94 I—IEDEMARKI—2NS AM’I’. indtraf saaledes 21(le juli et overmaade stærkt snefal(l, ledsaget af storm i Lille-Elvedalen omkring Rondane. Den 2Ode juli havde været en af de var-meste dage den sommer, og ved solnedgang var Rondegruppen klar. Næste morgen kl. 6 var alt forandret. Alle tinder var for- svundne i skodde; sneen laa overalt i høi(ler over 9OO m. I Tønset gaar sneen almindeligst i slutten af april og be- gyndelsen af mai. I 1867, da den saakaldte storflom indtraadte ved St. Hanstid, laa dog sne og is til i midten af juni. I Sollien gaar sneen i mai maaned. I Kvikne gaar sneen bort til høist forskjellige tider. Det hænder, at den alt ved udgangen af april kan gaa bort nede i dalen; men den kan ogsaa ligge til langt ind i juni. I 1867 kjørte man paa isen efter 0rkla den 27de mai, og man gik paa ski til nabogaarden den 14de juni. I almindelighed er sneen borte i dalen og de lavere marker ved udgangen af mai. I l888 faldt en halv alen snei dalen i midten af juni; den laa dog ikke længer end to dage. —I 190l gik sneen bort af jorderne paa Kvikne præstegaard den 4de juni. Antal dage om aaret med klart veir (tab. VIl) varierer paa de 8 stationer paa tabel VII fra 2O til 73, antal af overskyede dage fra 80 til 14O, dage med taage fra l til 44, dage med torden fra 1 til ]O, med storm fra O til 5 og dage med nedbør fra 85 til 190. Skydækkets størrelse (tab. VIII) er i amtet som gjennemsnit noget mere end halvklart, og det varierer som gjennemsnit for maanederne fra lidt under til noget over halvklart. VII. . l Midlere antal dage i aaret med l a e se e V se e W ene — =:: ä C l klar-t. over-skyet. taage torden. stor-m. nedber.

 .Z—l        —A —

Aabogen . . 38 E I—18 f 26 1O W I j l90 Rena . . . . l 60 j 102 j 1O l 4 1 l 163 Tønsæt . . . . 39 142 28 l 5 117 Røros . . . . ] 44; 133 46 3 Ö 155 Hjerkinn . . . . l 59 Y 8O 4 2 1 85 Lillehammer . . . 49 127 16 6 l 2 l 153 Biri .... . . l 73 82 1 2 o Hamar . . . . 61 131 29 8 2 l79 Eidsvold . . 20 W 146 Y 4—I 8 3 l18