Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE OG VElRLlGET. I anuar Marts Apr1l Ma1 Ium — Ju 1 A W vzǪg»ËgæÞ3wg v 0ɔ9V..Cfi,„, æÞvsaC9= 043 —hat-0=Þ1v 8 cxɔCþɔ1—Må —“ —,—-1ø CP 8gc-0(„. .—‘1=vv ɔ‘c‘3ËC“ Ê?““’ U d I I I U O G -‘— S P—a O I O U U U N ...=. . . l å “ï“l llΔ“*ï —eeä G —1—1ɔɔc=ɔɔcäc1c=ɔ=—§cɔ-1 l ’;—1 ël;ɔ:1;ɔ;;å=—‘:.ëä;—“;å.; t Â0b080З; M S “ G—ɔ „ A’4 g-. Ad —— ..1 å W I gi åÒJ0§Y§J’IIGɔǪ“UPGIPGIffICJYCG“I l F1ver,un1 K få ɔɔ åɔ;a-:—ë:.àcåɔå-S—==åɔ ‘ — B A — P W „’„ —„„ „„ „. — . g aa —1—1v1ÞBc1—s.—B—v1v1c1Þeä-c:1 M Rem 9— s-:.å-:—s.:—åcå-=ë-;c;.=;ɔs.l — S „e A —— — — § I .“ —; .e-G P so ɔ§i-1«1 IC’ I—1ɔɔC“”I”I0Iɔ§ G S—“ê.:.;ës-ë:—S—:1ää.1å.1 T(m80Û— l4 l; S cɔ ɔ=cêc=ɔ:c=ɔ=—=“ɔ=e1c:1x1c= l å-l;;.;.åcä=:.:I‘;“s-aɔä-=:.— . R0P0C— P .; Wl-— ý-1 E V S—C l — Y U I—kUIǪICG3Ǫ”IUI”I0Iɔ-bÞ6Ð l n

.Yå=;B“äå-aɔs.ë
;.;;ë HJeYkmn“ .C—

„ .„‘ —— M c:lɔ=ɔ=ɔ=x1ɔɔc1v1c=x1c=c1ɔɔ Lmh “ C

.,:—=—;3ɔ;:äac:1ë3ca-Z—:—] 00mm9P—S

Grl GGY:.71Ǫ11bɔ1—Iɔ1fiñ0:aükÙIu‘6— Bi. l O -lɔ“=:—..:—å.Scå-ë;.;.;c P1— ‘e -—A S — n S ZÊ V å “—1 cɔɔ=ɔɔo-e1c1—s-c1cɔ1c1c1== l W §—=1å=?.;:ɔ;ä=äëeɔäë1 H“m“P— E -le h e — SS1ỳS—-—;h ?” l W c au-*1«1a:xɔɔ-.ɔe1x1::1ɔ=—1—1 ] -.:.s-B—:=ë:såWëäɔ;;.:ɔ ( El(î8V0IÖ—W t1l O C 45 nordl‘vg bredde og havets oxer-flade 760 S o9o 6 S 6 2 59a ö70 . .S .“ Ö.s . 5.9 . .: ð.v O O . 8. d. . 8. 9.2 9. 6 .a .. .2 u W Aaret . . 59. 760.o 6 9. 9. 9. 7 W 1()O F C 1— C 2 fi1fil’ 3= O E v- I)89 6 S 599 S Ö .0 ó c2 .9 59.2 ö .S l 759. 2 O O I— P O . 9O 5 -I 759.S 7Ö9.:1 [.Y. Nor-malt l“e(fttryk henført til 3()—aars pen-—iod()n ]866—95, red:1(m-et ‘ O O “ — S S P I lå 1 — W G “; J bl. “ S S § 2 ä E * G å V å —=::1 = î;—Î † ett †f — †. t Î;....UW“’†’ “—† † “ C . . . l . 76 .4 76I.0 7 O.—1 ““ “ — ” . ”60.0 Februar . . . 6O.—Z 61.4 61.—1 l 61.4 l 6l.S 61.o l 6O.11 . . . “ . 59Æ 60J 59x“ ÖS* W . 59Æ . . . .Ë 0. 6O.9 61.e 6l.9 n 6O.a 0. 6 .u “ . O. 6 .0 61.1 61.1 P 60.s 60.”: 6 .4 c “ . . . . 59.—: 60.2 6l.Ö o9.s —. 59.e I“ . . t . Ö7.a ö8.s 58.4 O7—o ö7. Ö I .6 ] 57 58 o ö S 58 s 57 S 8 61 S 58 ð( s 592 Ö s ö8e 9 58o 8 5 9 Ö O o 58s 58 58 l S S 1 O 6oc O9l ÖSc [ S m; æ Öx ɔæ S W M 7 S 6Oo “ . . 7ö9.s H Lufttrykket, 1—educe1—et amtet i det hele høiest om det lavere lufttryk svarer i til havets overflade (tab. IX), er 1 vinteren og lavere om SOI1]II1e1’e11, og det hele til en høiere temperat11r.