Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

X NoreW herred. 8 1 . Paa fjeldets østskraaning, A antagelig 4 a 500 m. nedenfor toppen, gaar der 3 a 4 huler ind i fjeldet., Man maa krybe ind i samtlige; men den største er saavidt rummelig indi, at 5 a 6 mand kan staa derinde i bøiet —stil1ing. Rundt omkring i klippevæggen glitrer det af smaa bjerg- krystaller. De større af krystallerne er borte. Derimod findes der nedenfor hulerne endnu hist og her bjergkrystaller af en knyttet haands størrelse. Adgangen til hu1erne er en smule besværlig og kræver lidt klatring. . Fra toppen af Eidsfjeld har man en glimrende udsigt. Man ser Numedalen helt fra Skjønne til Alstad med Norefjord og KraVikfjord i hele sin længde. Man ser mod øst Noreijeld og fjeldene syd for dette og et lidet glimt af Holsforden. Mod syd har man Synshøvd og borten- for dette Blefjeld og længst mod sydvest Lifjeldene i Siljord, Gausta og fjeldene nordvest og vest for dette og Tinsjøens og Vest1Ïorddalens spalte, fjeldene nord og vest for Tin, mellem denne bygd og 0pdal. Man ser en lang strækning af Har-dangervidda og Hallingskarvet i hele sin længde. Mod nord og nordøst ser man Hemsedalsfjeldene og Jotunfjeldenes kjæde mellem Bygdin og Gjendin. Nordvest for Eide ligger Investgrænden i et trangt slug. Naar det her regner, styrter vandet ned paa alle kanter fra de bratte fZjeldsider langs sluget, og alle folk i grænden pleier da at flytte sammen i den nederste gaard, som ligger mindst udsat for vandflom og skred. I 1860 gik der under en saadan flom en stue og flere udhuse ud, uden at dog noget menneskeliv gik tabt. N ore. Skyld 24,ss. “ Største brug (prestegaardeu) 12,s9. ’Næst største 6,25. I l604 en fjerdinggaard. Paa prestegaarden er der eller var i alle fald i 187 O 7 .gravhsuge. Nordenfor paa Hvammen ved nordenden af Norefjord er der egne en del hauge, der rimeligvis er gravhauge. Paa denne gaard fandt mur i- 1843 en 4 m. lang og 2 m. bred grav, dækket med en stenhelle, som der maatte 4 mand til at løfte. P Kurveru d. Skyld 3,61. Største brug l,62. Her stod endnu i midten af forrige aarhundred en gammel bygning uden vinduer med ljore i taget og are midt paa gulvet. Den havde, da den blev nedrevet, staaet ubeboet i mange aar. Sælebakke (skreves i l604 1S‘ollebeck, kommer vel af 8æI—. sæterhus). Skyld 6,o6. Største brug 5,s6. I l604 en fjerdinggaard. M egaarden (d. e. midtgaarden). Skyld 5,2o, ett brug. Hallan d. Skyld 14,vs. Største brug 9,4s. I 1604 en fuldgaard. Paa østs“iden af Laagen: “ — Skaget (d. e. en fremstikkende odde. I.1604 skreves det- ‘S‘choigen). Skyld 5,66., ett brug. n -Kravik, søndre,“mellem og nordre. Skyld ]6,so. Største brug 3,a1.1 I l604 en fuldgaard. . g Paa søndre Kravik er der et gammelt stabur fra det 1:3de eller 14de aarhundred, altsaa rimeligvis før — kanske endog meget før — sorte- dødens-tid. Det skal dog først i den senere tid være bleven sat paa stolper. Tidligere skal det have staaet paa jorden. Dørene er forsynet med rigt jernbeslag, og i den ene af stuerne er der en fast Seng med mange sirlige udskjæringer. a Ved siden af, paa Mellem-Kravik, er der ogsaa et gammelt stabur og en stuebygning, der ligeledes er meget gammel; men denWhar under- gaaet mange reparationer. Indtil for kort tid siden var den udVendig beklædt med planker. Nu er disse fjernet. og der er kommet frem en gammel portal og bjælker med udskaarne hoveder-. Paa po1talen findes G — Buskeruds amt.