Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/87

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

80 Buskeruds amt. F0revrig er der paa fjeldene paa begge sider af dalen, navnlig paa østfjeldene, et meget stort antal af smaavand. ’ FiSlI0t. Der skal i hele Norge ikke findes nogen større samling af vande, der frembyder saadan rigdom af fisk, navnlig stor fjeld- ørret, som vandene og vasdragene i Nore, herunder indbefattet den østlige del af Hardangervidda. I Tunhevdfjord og“Paalsbufjord fiskes der foruden ørret adskillig rexie. “ My1’01’. Store myrstækninger findes ikke inden N ore sogn. Især er fjeldet vest for Kravikfjord og Norefjord at regne for tørt fjeld. K0mm1mikati011er. .H;)ygVeien fortsætter paa østsiden af Laagen, indtil den over Sporan bro gaar over elven og fortsætter langs sydsiden af Opdalselven, som den dog et par km. længer oppe overskrider paa bro, hvorpaa den —fortsgetter;“—opigiennem Opdal paa elvens nordside. Veien er for en væsentlig del (HîaüsIe.““““”—* Paa den modsatte side af dalen gaar der bygdevei fra N ore kirke og nogle km. opover paa Vestsiden af Norefjord. Forøvrig er der paa Vestsiden af Laagens vasdrag kun mindre betydelige gaardveie, rideveie og benstier. Ved Sporan bro er der paabegyndt en kjørevei langs estsiden af Laagen til Tunbøvdfjord. Den er nu naaet omtrent midtveis. Indtil 1846 var der ikke kjerevei længere end til Sevli. Merkelige gaarde og steder-. Non-e. “ Nore kirke. Den gamle kirke er en af de ældste i landet. Den er stavekirke og har oprindelig været omgivet med en sval- gang. Kirken skal være fra tiden omkring aar 12O0 og er i.hei grad forfalden, med skjæve seiler og faldefærdige trapper. Taget er tækket med træstykker. Den benyttes nu ikke længer, idet der i 1880 i nærheden er bygget ny temmerkirke med 400 siddepladse; men den gamle kirke er indkjobt a foreningen til norske fortids- mindesmerkers bevaring og vedligeholde sb paa dennes bekostning. Rundt omkring paa væggene i det indre af kirken er der malet alskens blomster, frugter og forsiringer vekselsvis med indskrifter, bestaaende dels af ord, dels af figurer, f eks.: Du, Herre, er min tillid, et sterkt (her følger tegning af et taarn) for mine fiender. Hav Gud for (her følger —tegning af et par eine) og i dit (her følger teg- ning af et hjerte). Disse dekorationer er dog ikke ældre end fra det 17de eller begyndelsen af det 18de aarh. Følgende gaarde ligger paa Vestsiden af dalen: Fra syd mod nord: Eide mellem Kravikfjord og Norefjord. Skyld 22„94. De tre største brug henholdsvis 7,—19, 7,—11 og 5,02. I 1604 en fuldgaard. Sydvest for gaarden rager Eidsfjeld op.