Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/86

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. Nore herred. 79ɔ fjord. Dernæst kommer Throndrudfo s, et bredt fald, der styrten- ned i en høl, og endelig længst mod syd Landshølen, der ogsaa Styrter ned i en rund høl, som næsten overalt er omgivet af lodrette klipper og som skal være meget dyb. Her skal gaa meget Stor fisk. Paa det nedenfor liggende stykke, mellem Sporan bro og N orefjord„ gaar Laagen for det meste i stryk„ hist og her omgivet af sandmæler- “ Af tilløb modtager den i Nore sogn følgende: Fra øst: ” 1) Borgeelven, der dannes ved sammenløbet af Dusebækken- og Grønlundbækken., der udspringer paa —Rensjøfjeld straks hinsides grænsen af Nes. Længde fra Grønlundbækkens kilder 23 km. Borge- elven danner talrige fosse. I sit nederste løb danner den tre fosse tæt efter hinanden, saa at— de sees samtidig. Navnene paa de to øverste af faldene er Rysholfos og Ekhornfos. Paa grund af sit vilde løb og sine mange vridninger mellem klipper og stene, hvor den gaar med fald paa fald, er den utjenlig for tømmerflødningen. Paa den sidste km. er dens løb merkeligt ved alle de udhulinger og- hele eller halve jættegryder, ofte af rmeget stort omfang, Som den har dannet i klipperne. Et sted har elven i sin.tid 11dhulet et lidet bassin, og over 1—anden af dette er den styrtet ned som en fos. I tidens løb har vandet imidlertid undergravet den forreste væg af bassinet, og nu strømmer elven gjennem den saaledes dannede aabning, medens den øverste del af Væggen staar- igjen og danner en liden smal klippebro over elven; men paa oversiden; b’ærer denne lille bro minder af sterk slidning fra den tid, da elven gik over broen og ikke, som nu, under den. — 2) Øgternelven, der kommer fra Rensjøen straks hinsides grænsen af Nes og har sine kilder tæt ved Borgeelvens udspring. Den gjennemløber Øgternsjøen., har ligesom Borgeelven et brusende løb., danner flere fosse og falder i Norefiord ved gaarden Teigen. Længde 26 km. ’ . 3) Vergeelven udspringer tæt ved grænsen af Eggedal og falder i Laagen paa grænsen af Rollag straks syd for Kravikfjord. Den danner, straks for den falder i Laagen, en høi og smuk fos„ Bratl1usfossen. Paa 5 km.s Strækning danner den grænsen mod Rollag. Længde 24 km. Fra vest: 4) Opdalselven, regnet gjennem Skardsvand paa Hardanger- vidda, længde 53 km. Den vil i sin helhed blive omtalt under 0pdal sogn. A 5) Eidsaaen, udspringer nord for Eidsfjeld, har sit udløb i Norefjord straks nord for Kravikfjord. Længde l5 km. — Af andre elve, som har sit udspring i Nore sogn kan nævnes: Skjærvaelven, der falder i Tinsjøen ved Hovin og har sit udspring i Nore vest for Eidsfjeld, og Sloko, der falder iEggedals- elven og har sit udspring i Slokovand i Nore. Va1Ide. Af vande er Norefjord og Kravikfjord i Laagendalen de største. Den første af disse er 5,a4 km.2, den anden 4 km.Z