Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V4 Buskeruds amt. — Veggli kirke er bygget i 1858 og har 300 siddepladse. Den gamle kirke, der antages at skrive sig fra omkring aar 1200, blev 1nedrevet i 186l. Et par levninger af den findes paa universitetet-. Følgende gaarde ligger paa østsiden af Laagen: Toen (en græsplet). Skyld 23,81. De største brug henholdsvis

  • 8,4s og 5,66. I 1604 en fjerdinggaard.

Lofthus (rimeligvis af mandsnavnet Loft). Skyld IO,26. De største brug henholdsvis ð,21 og 5,o5. I l604 en fuldgaard. Kvisle (betyder en forgrening. Kan f. —eks. bruges om et sted, hvor en elv deler sig). Skyld 7;92, ett brug. Paa Vestsiden ligger følgende gaarde: Risteigen (ligefrem et jordstykke, der er bevokset med ris eller krat). Skyld 18,so. Største —brug 6,es. I 1604 en fuldgaard. -;“ Glaim (skreves i 1456 Gladheim og betyder altsaa de glade eller smukke hjem). Skyld 14,s1. Delt i to brug henholdsvis 7,6s og 7,18. I 1604 en fuldgaard. Kjemhus (skreves i 1488 Kembehus. Betydningen vides ikke). -Skyld 8,49. Største brug 5,4s. I 1604 en fuldgaard. Garder (ligefrem Gaardene). Skyld 5,2v, ett brug. Tveiten. Skyld 19,s2. Det største brug 6,se. I l604 to fuld- gaarde. Forn1evninger. — Af fund fra den hedenske tid er der i Rollag herred gjort

følgende

D ’ Fra Stenalderen ..... 3 » den yngre jernalder . . 8 Som man ser, har man gjort en del fund fra den yngre jern- alder og ligeledes et par fra stenalderen.,Saavel fundene som de faste oltidslevninger er her noget talrigere end i Flesberg. Da der er fund helt fra stenalderen, maa Rollag altsaa allerede have været — om end tyndt —— bebygget i den ældste arkæologiske periode. Nor-e herred. StøI’I’0lSe Og îIIdbygge1’aIItaI. N ore herred indtager det nordvestligste parti af Numedalen. Det udgjør 2 864,91 km.Z med 2 969 indb. eller lidt over l menneske pr. km.2. IIIddeli11g. Hcrredet blev ved kgl. resolution af 1856 eget prestegjeld. Det hørte før sammen med Rollag. Det er delt i 3 sogne: Nore Sogn med Skjønne kapel med 1530 indb., Dagalien