Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H Rollag heri-ed. . 73 der er død for et par aar siden, have lagt i veien. Der fortælles om ham, at naar hesten ikke kunde trække 1æsset i skogen paa vanskelige steder, spændte han den fra og trak selv. Storemoen. Skyld 9,s2, ett brug. I 1604 en fuldgaard. s Paa gaarden findes en haug, der kaldes Dansarhaugen. Ogsaa- andre steder i landet findes dette navn paa hauge. som ser ud som og- rimeligvis er gravhauge. I J ylland er det samme tilfældet r Alstad ( af personnavnet Ølver eller Alver). Skyld 4,“1s. Største brug 3,9s. Paa gaarden er et i alle fald delvis flere hundred aar gammelt loft- med indgang paa gavlsiden og med en gammel fast Seng i2det stokverk. Traditionen fortæller, at dette loft skal være kommet fra gaarden Frygne i Nore. For flere hundred aar siden skal en overmaade stor flom have revet alle husene paa Frygne med sig, og saaledes skal ogsaa loftet være kommet flydende nedad Laagen og derpaa være opført paa Alstad. h Ogsaa ved Alstad skal der findes en rund haug, der kaldes Dansar- augen. Fra Synshovd, der ligger ret op for Alstad, har man en vid udsigt. Man ser herfra Laagens bugtede løb gjennem Rollag og Flesberg hoved& sogn. Man ser ligeledes lidt af Kravikfjord eller Norefjord i Nore.1 fjel- dene hinsides Laagendalen og enkelte høitliggende gaarde paa disse. Sigdals spalte, N orefjeld og Graafjeld og andre fjelde øst for Sigdal. Fjernt mod syd og sydøst ser man fieldene ved Fiskum, Ekern og Jonsknuten vest for Kongsberg. Mod sydvest ser man Sørkjevandet og Ble1jelds lange og bratte kam. Mod vest ser man bag fjeldvidderne Gausta og andre fjelde i Tinn og hinsides ‘1’inn. Mod nordvest ser man fjeldene i 0pdal. Mod nord-nordvest dækkes udsigten af Eidsfje1d i Nore. LandsVerk (skreves i 1604 Landtøvigh). Skyld lI.,86. l Største brug 5,26. I 1604 en fuldgaard. Ulstad (gaarden skreves i l604 Uglistad). Allerede af navnets gamle form fremgaar det, at sagnet om, at der i fordums dage skal have boet en kong Ulf, er lavet i en senere tid. Skyld Il,11. Største brug 10,as. I 1604 en fuldgaard. Paa gaarden er der i det mindste én gravhaug. Denne kaldes ogsaa- Dansarhaug, og der fortælles i en gammel indberetning af 1745, at sagnet- fortalte, at der paa denne haug i forrige tider blev holdt dans af hed- ninger, der havde deres afgud øverst paa haugen. Tidligere skal der have været flere hauge. I en af dem blev der fundet et sverd. En bautasten- som stod paa.haugen, skal nu findes i skorstenen eller grundmuren paa- et af husene paa gaarden. Fekjan (det samme som Fitje, en lav., græsbevokset strækning). Skyld 2O,6s. De største brug henholdsvis 7,v5, 7,14 og 5,55. I l604 en fuldgaard. Paa Fekjan er eller var der iallefald for faa aar siden et gammelt stabur, der dog rimeligvis er yngre end reformationen. VeggIi. Skreves i 1451 Veglida og betyder rimeligvis ligefrem en li, der staar om en væg.