Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Flesberg herred. 67 smuk og skal i sin tid være kjøbt fra Kongsberg som «gammel». Den skal skrive sig fra Kristian den 4des tid. l Fønset (nord for Holtefjeldet). Skyld 14,41. De største brug henholdsvis 5,ss og 5,2s. “ En gammel stenmur, som findes her, siges at skulle skrive sig fra et forhenværende kapel. Livland (af kvindenavnet Liv, nordvest for Fønset). Skyld 8,s5, ett brug. Gjerde (vil sige det —indgjærdede jordstykke, skreves i 1604 Gj()’fd8) iKirkebygden. Skyld 21,52. Største brug 5,ov. I l604 en fuldgaard. Letm olien ( skreves i slutningen af 16de aarhundred .Z)eckneZid, betydningen ukjendt), henimod grænsen af Vatnaas. Skyld 14,4v. Største brug 5,4o. Teksle (teksla betyder en økse med hul egg), i den nordligste del af sognet. Skyld ð,17. Største brug 2,o6. -I nærheden findes en gravhaug. Ovenfor gaarden ligger det smukke fjeld Tekslehugget. Det styrter næsten lodret ned mod sydvest og har. seet fra denne side, en form. der paafa1dende minder om de Søndmør’ske og Romsdal’ske tinder. Fra toppen har man en smuk udsigt. Under sig har man Lyngdal og Vatnaasdalens elve og talrige vande, blandt hvilke Løvnæsvandet sees i sin helhed. Man ser endvidere Norefje1d og de øvrige fjelde hinsides Sigdal, Sonern sjø og Sigdal kirke, fjeldene hinsides Tyrifjorden, halvøen mellem Tyrifiorden og Hols1jorden (Modums Finnemark), Skutrudhugget og 0vemskreia ved Modums blaafarveverk, Holte1jeldet ved Eker, Skrim og Jonsknuten i Sandsvær, Blefjeld i Telemarken og Synshøvd mellem Telemarken og Rollag. Fornlevn.inger. „ Af fund fra den hedenske tid er der i Flesberg herred kun gjort 3, samtlige fra den yngre jernalder. Et af fundene blev gjort i en meget stor gravhaug paa gaarden søndre Flesberg. Et andet fund — 2 sverd — blev gjort i en stenhaug i Lyng- dal. Dette fund i forbindelse med tilstedeværelsen af gravhaugen paa Teksle viser, at bebyggelsen allerede i den hedenske tid er gaaet op paa aasen mellem Lyngdal og Sigdal; men det ringe antal fund, der er gjort, og de faa gravhauge og andre oldtidslevninger, man forøvrigt kjender i herredet, tyder paa, at Flesberg i hin tid har været svagt befolket. Rollag herred— W Størrelse Og iIIdbyggeraI1taI. Rollag herred ligger mellem Flesberg og Nore. Det udgjør 435,39 km.2 med 1545 indb. eller lidt over 3,5 mennesker pr. km.2.