Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66 Buskeruds amt. Flesberg. Samlet skyld 18,1o. Heraf bruger presten 8,s9 og Kongsberg sølvverk eier 8,5s. N erli (skreves i 1604 .NederZej og i 1593 Nerelidt). Skyld I0,14, ett brug. I 1604 en fuldgaard. Li. Skyld 16,o1. Største brug 7,ss. I l604 en fuldgaard. Lande (Lande betyder jorderne). Skyld 14,92. Største brug 7,12. I 1604 to fuldgaarde. Daaset (daae heder en slags urt, agerpibe. Maaske Daaset betyder- det bosted, hvor daaeurten vokser). Skyld 6,4o. Største brug 5,vs. Kjølsæt (kjøl betyder en fieldryg; hvis navnet altsaa kommer- af kjøl, betyder det gaarden paa fjeldryggen. Kjøl kan dog ogsaa være en forkortning af personnavnet Thjodolf). Skyld 7,62. Største brug 6,06. Samtlige de 6 sidste gaarde ligger oppe paa høiden bag aaserne- I..yngdal. p Egentlig Lygnudalr af elvenavnet Lygna — den rolige elv. Lyngdal er en skogdal med spredt bebyggelse. Naar man ser bort fra strækningen omkring Lyngdals kirke, hvor der ligger flere grænder sammen, er der neppe noget sted1i Lyngdal, hvor der kan være tale om nogen egentlig samlet bygd. . Lyngdal er heller ikke ved fjelde eller aasrygge skilt fra de til- grænsende bygder Bingen i Eker og Vatnaasi Sigdal. De øverste gaarde i Vatnaas og de øverste gaarde i Lyngdal ligger t-æt ved hverandre, undertiden i knapt en kilometers afstand. Heller ikke fra hoVedbygden Flesberg er Lyngdal paa noget sted skilt ved aasrygge. Aasryggene i Flesberg skiller snarere den øverste høiere1iggende del af dette sogn fra den nedre i selve Laagendalen beliggende del, end de skiller Flesberg fra Lyngdal. Forholdene paa den lave fjeldstrækning mellem Flesberg og Svene sogn i vest og Sigdal og Bingen i øst er i det hele taget- eiendommelige og har faa sidestykker i vort land. I sin helhed er denne Strækning en vidtløftig skogtrakr, hvis lavere partier ligger paa henved 400 m.s h. o. h.; men rundt omkring paa dette brede aasbelte er der stænket gaarde, grænder og rydninger, adskilte fra hverandre indbyrdes ved større eller mindre skogstykker. Søndenfor dette bælte hæver aaserne sig atter til en større høide i Holtefjeldet-paa Eker og i fjeldene nordøst for Kongsberg. W Merkelige gaarde og steder. L yngdals kirke. Kirken i Lyngdal hedte fordum Koper-Stad kapel og skrev sig vistnok fra den katolske tid. I 1595 stod den ubenyttet. Den blev først benyttet igjen langt udi det 17 de aarhundred. Den nuværende kirke blev opført i I697 af træ og har 2OO siddepladse. De ]2 apostler er malet paa væggen. Altertavlen er