Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Flesberg herred. 65 FIesberg. Kan komme af flets, et fladt stykke land; men kan ogsaa komme af fles, en fjeldknat. F lesberg kirke var oprindelig en liden langkirke af reiseverk., men i l735 blev den forandret til en korskirke. Den er stavekirke og har 200 siddepladse. Den venstre fløi skal hidrøre fra den gamle kirke, der skriver sig fra det l3de aarhundredí Gaardene paa Vestsiden af dalen. Fra syd mod nord: R u s t a d e n, søndre (betyder ryduingsgaarden). Skyld 6,95, ett brug. A a s l a n d. Skyld l9,45. Største brug 4,s2. Paa fjeldet 5 a 6 km. i sydvest for gaarden ligger øvre Aasland- sæter I en myr i nærheden af denne findes en firkantet sandhaug aldeles regelmæssig og flad ovenpaa. Haugen er 5O m. lang, 19 m. bred og 2 m. hø1. I bygden fortæller man, at der paa haugen skal have staaet et hedensk tempel. W Gjellerud (maaske af Hjel, en afsats eller terrasse; skreves i 1593’ HieZderø). Skyld 12,69. Største brug 7,12— I l604 en fuldgaard. Paa søndre Gjellerud er der en&meget gammel stue. bygget af svært tømmer. Den bærer aarstallet 1300, og det skal ikke være usandsynligt- at dette tal er rigtig. Den skulde altsaa være 5O aar ældre end den sorte død. Sagn fra den sorte døds tid spiller en betydelig rolle i Numedal I Flesberg heder det saaledes, at —der efter sortedøden kun fandtes tre rygende skorstene i herredet, nemlig paa Gjel1erud, Vangestad og Livland. Paa nordre Gjellerud er der ogsaa en-stue af høi alder. Væraas (skreves i 1575 Vederaas, betyder rimeligvis et sted, som liggerWveirhaardt). Skyld 13,41. Største brug 6,ss. Høim yr (ligefrem en myr, hvorpaa der vokser hø. Skreves i 1604 Hymør). Skyld 23,ss. Største brug 10,—11. I 1604 en fuldgaard. S Maugerud (skreves i 1626 .Monerøe). Skyld l1,e6. Største brug 7,e9. i Gjuvenæs (af elven Juva). Skyld 10,e5. Største brug 7,2s. Paa østsiden af dalen er der følgende gaarde: Grøsli (skreves i 1593 GrOtteZi, af grot, en sten, altsaa Sten- lien). Skyld 5,s2. Største brug 3,vo. I 1604 en fjerdinggaard. Paa søndre Grøsli skal findes en gammel mønsaasstue med eien- dommeligt inventar. Bringe. Skyld 5,e1. Største brug 5,46. Vengestad. Skyld 7,69, ett brug. I 1604 en fjerdinggaard. Vangestad. Skyld 19,9v. Største brug 10,os. I 1604 en fuldgaard. . Ørestein (skreves i ]604 Ørstienn). Skyld 5.92. Største brug -5,v0. I 1604 en fjerdinggaard. Evje (evje betyder en bugt. Skreves i l593 Eflúi). Skyld I6,97, ett brug. I 1604 en fuldgaard. 5 — Buskeruds amt.