Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-64 Buskeruds amt I SVene. (Svene, fordum Svinefio, skulde ligefrem betyde svineevjen). “ Svene kirke var oprindelig af reiseverk og ældre end l328, Den blev ombyttet med en ny i l737. Den nuværende kirke er opført efter ]840. Den er af træ og har 2OO siddepladse. Følgende gaarde ligger paa Vestsiden af Laagen: Fra syd mod nord: Jondalen i Jondalen. Skyld 28,s5. Største brug skog 1’7,t4. Tilhører Kongsberg sølvverk. Strand. Skyld 5,4o. Største brug 5,ss. I l604 fjerdinggaard. Ovenfor Strand ligger Vinorenfjeldet med grubeme. Tversover fjel- det skal der gaa en mur af løse stene, 100 m. lang, og med en port- aabning .paa midten. Det tør maaske være levninger af en gammel bygdeborg. To en (to betyder en græsplet mellem klipper). Skyld 7,2o. ett brug. Dyrebu (af mandsnavnet Dyre)y Skyld 8,Bs. Største brug 7,s9. I 1604 en fjerdinggaard. Her findes en haug. som kaldes Kirkehaugen, og der fortælles i dalen, at Flesberg hovedkirke fordum skal have staaet her, medens der ved den nuværende Flesberg kirke da skal have været et kapel. Maaske haugen er en gravhaug. Tveiten (d. e. det udskilte stykke). Skyld 7,10, ett brug. Gaardaas. Skyld 23,24. Største brug 4,vs. I 1604— en fuld- sgaard og en fjerdinggaard.. Paa østsiden ligger følgende gaarde: Haavaalsrud (af mandsnavnet Haavard. Skreves i 1604 Hoffuitørød). Skyld 2O,6v. Største brug 8,9o. I 1604 en fjerdinggaard. Ulland (maaske af det gamle “gudenavn Ull) ligger oppe i aasen henimod grænsen mod Fiskum. Skyld 25,24. Største brug 8,09. I 1604 en fjerdinggaard. Hvam (et sted omgivet med høider). Skyld 9,49. Største brug 7,45. I l604 en fuldgaaard. Kopangen s. og n. (betyder handelspladsen. Har altsaa tid- ligere været et slags markcdsplads). Skyld ]8,t4. Største brug 7,4o. I 1604 en fuldgaard. Moen. Skyld 8,vs. Største brug 5,s9. I 1604 en fZjerdinggaard. Fjøse (betyder ligefrem fjøsene). —Skyld l3,ov. Største brug 11,6v. Et gammelt saakaldt høgeloft, der tidligere fandtes paa gaarden, eksisterer nu ikke længere. Stevning, øvre og nedre (bet-ydningen vides ikke, skrevesi 1657 Strømpninge). Skyld 8,a9, ett brug.“ I 1604 en fuldgaard. Grønbu (høit oppe paa aasen ovenfor Grønbuelvens vasdrag). Skyld 7,s9. Største brug 5,9s. — Teigen (oppe paa aasen ikke langt fra grænsen mod Eker. En teig vil sige et begrænset jordstykke). Skyld 7,s5. Største brug 7,1o. Lien (syd for Teigen).1 Skyld 8,B6. Største brug 6,s6.