Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— BnSkeruds fogderi. 303 Gaarden laa før under Throndstad; men da Jacob Huitfeldt døde i 1632, og hans enke, Elsebe Akeleye,= blev gift med Arild Axelsen af famiÖ lien Rosengedde. beboede de en tidlang gaarden. Da disse døde. kom gaarden tilbage til Throndstad. I dette aarhundred kom den til en af Ole Farups sønnen — Det nedenfor liggende Sagviken er et strandsted med en lidt tættere bebyggelse. “ Skjøtte1vik (sk1—eves ved 1400 iS‘kytilsvik; maaske af skutil1, som betyder l1arpun). Skyld 21,16, ett brug.— g Holtenes. Skyld 35,o-:. Største brug 33,s-:. Paa Rødtangen ved fjorden —nedenfor er der toldstation og- 1odsstation. Her bor 115 n1ennesker. J aren, nedre og øvre (skreves ved aar 1400 i Jadre, af jadarr, d. e. rand eller kant; det samme ord, som findes iJæderen). Skyld 41,]8. Største brug 9,61. I 1593 to l1elgaarde. Holmsbuløkkerne. Skyld 25j,60. Største brug 23,s6. ä 0veralt paa den vestlige del af Hurumlandet fra Sandungvandet og helt ned til kysten er der talrige — og har tidligere været endnu flere — gravhauge, baade røser, jordhauge og stenringe.

 I..adestedet I—1oImsbu.

I 1ste led har man den nærliggende gaard Holms navn; oprindelige form Holmsbu(lir, Holmsboderne. Her har alt i middelalderen staaet boder, antagelig benyttede af saltkogere. . Har 467 indb.; i 180l havde det 200, i l815 200,i l825 226, i 1845 293, i 1865 4O0 og i I875 4—56. Det er ikke bymæssig bebygget med regelmæssige gader. Af indbyggerne er 13 beskjæftiget med l1aandverksdrift og smaaindustri og l2 med handel; 35 er sjømænd, og 29 er fiskere. Der findes ingen kapitalister m. v., men 2 fattiglemmer. I Holmsbu er der talrige dissentere. Antallet udgjør 101. Af disse bekjender 92 sig til retninger med metodistisk eller bap- tistisk tilsnit. De øvrige 9 er mormoner. Holmsbu eier 2 fartøier paa tilsammen 53 tons med 5 mands besætning. Ovenfor Holmsbu, mellem dette og Throndstad, ligger en ny opbygget kirke. A Fornlevninger. 1 Hurum er der gjort følgende antal af oldfund: Fra stenalderen ..... 14 « broncealderen .... 1 -V den ældre jernalder . . O « den yngre do. . . 40, hvoriblandt et stort antal sverd. Fra broncealderen er her — som man ser — gjort I fund, og graVene paa Knivsfjeld og andre fremspringende fje1de, som Ingling-