Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

304 Buskeruds amt. stadaasen, er rimeligvis ogsaa minder fra hin tid. Derimod —er der endnu intet fund gjort fra den ældre jernalder. Til gjengjæld er baade fundene og de faste oldtidslevninger fra den yngre jernalder meget talrige. Gjenstande af ædle metaller er ikke fundet i Hurumi. “Deri- mod er der paa Slottet ligeoverfor Drøbak og ved Vei-pen ved Sætrebugten fundet en del redskaber af sten, der tyder paa, at der i stenalderen har været verksteder paa disse to pladse eller ialfald paa den første af dem; fundet paa den anden er mere tvilsomt. Et andet merkeligt fund blev gjort paa den tange, der stikker frem ligeoverfor Svelvik. Her fandt man nemlig i 1880 i et grav- kammer af stenheller to skeletter og et par flinteredskaber, altsaa en stena1dersgrav. Fundet er merkeligt, fordi det overalt er yderst sjeldent at finde grave fra stenalderens tid. For Norges vedkom- mende er dette den eneste sikre grav fra stenalderstiden, som kjendes. Graven er neppe mindre end 3000 aar gammel.