Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/309

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3O0 Buskeruds amt. fra Mørk og mø1lerne deri til St. Halvards kirke i Oslo. I r1560 blev der anlagt sagbrug. Mod slutningen af det 16de aarhundred tilhørte Sætre brug Anders Huitfeldt til Throndstad. Sønnen Hartvig Huitfeldt til Skjelbred paa Eker afstod det til kronen. Det blev imidlertid af denne i 1662 atter solgt til Tønne Huitfeldt til Throndstad. I 1723 var Sætre hoved- gaard gaaet ud af den Huitfeldt’ske families eie, medens Mørk endnu tilhørte Iver Huitfeldts enke. Nu eies bruget af grosserer Haneborg i Kristiania I“ nærheden ligger Kongsdelen. Ifølge Kraft var der i hans tid spor af forskansninger paa en hervæ1—ende brat kolle og ligeledes paa samme kolle flere store pyramideformige stenrøser (gravbauge). Der er endnu en del svage rester at se af en mur paa kollens nordskraaning. Stenrøserne fiH(îGS derimod ikke længer. I alle fald har jeg forgjæves søgt efter dem. t Straks søndenfor paa østsiden af Verpenfieldet er der en hule, dannet af en søndersprængt klippe. Ved Verpen er der et par smukke og regel- mæssige jettegryder. Slottet ligeoverfor Drøbak. Skyld 23ɔ14. Største brug l9,so. Her er færgested over til Drøbak. Ved sundpladsen Bakken tror man. at der fordum har staaet et kapel. Navnene Kapelengen og Kapelviken tyder herpaa. I nærheden skal der ogsaa have været en gildestue. der skal omtales i 1333. Rester af en bygning med stenguIv, som blev fundet i 1810, antoges at være lev- ninger af denne gildestue. Storsand. Skyld 48,64. Største brug 13,2a. “ Beboedes før midten af 18de aarhundred af lagmand og etatsraad Claus Huitfeldt, Iver Huitfeldts søn. Elgeton (gammel form EIgjartun. Det er muligt, at navnet kan komme af dyrenavnet elg). Skyld 27.1s. Største brug 2å,99. RøStad (kan være det samme som Rustaden, af Rud, d. e. rydning; men kan ogsaa oprindelig have hedt Raudsstadir, af mands- navnet Raud). Skyld 2l,18. Største brug 20,65. Rød, østre og vestre. Skyld 57,90. De største brug 29,27, 27,23. I l593 var Bud to helgaarde. Her er der isdamme. Paa denne kant af Hurumlandet er der gravhauge og har tidligere været flere. T0f‘ce. Skyld 46,ä4, ett hr-ug. I nærheden en isdam. Filtvetstranden er et strandsted, der ligger nordøst for Tofte. Der bor 18O mennesker. -I den vestlige del af heri-edet: Selvik (første led rimeligvis selr, d. e. sælhund, altsaa Sæl- hundsviken). Skyld 65.91. De største brug 28,61 og 28,5T. Paa Selvik har der i tidligere tider boet anseede folk. Allerede i det 14de aarhundred nævnes en Aasa Salmundsdatter paa Selvik. Hun levede endnu i 1396. Hun var gift første gang med Ormstein Thorkelsøn, død omkring“13ð0, og anden gang med Rane Eivindsøn, fehirde paa Tønsberghus, der levede endnu i 1362. Deres datter, Elin Ranesdatter, var gift med fehirden paa Tønsberghus, Peter Nikolassøn. der levede endnu i 1405. I midten af det 18de aarhundred boede her Iver Huitfeldts