Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/306

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 2 9 ’Z’ det sydvestlige. i —Baade her og ved Sætrebugten er der mange til- dels svære ege. Ovenfor Holmsbu under Knivsfjeldet er landskabet sjelden smukt med talrige koller og frodige løvtrær. KySt.— HerredetWhar 40 km. kyst langs Kristianiafjorden og 23 km. langs Dram1nensfjorden. Der er to fyre, Filtvet fyr ved Kristianiafjorden og Rødtangen fyr ved indløbet til Drammensfjorden. Ligeoverfor Svelvik stikker der frem en lav med furemoer bevokset tange, der indsnevrer sundet til en bredde af kun 207 m. Tangen er en gammel-.moræne, der fortsætter under vandet til Svelvik. Paa dette sted er— det derfor ikke meget dybt, og strømmen, der gaar ud-her,= er under flommen maaske den sterkeste i det søndenfjeldske Norge. Til sine tider er den impassabel. Naar her ikke er strøm„ merkes der regelmæssig ebbe og flod. Der er færgested over til Sve1vik. Ankerpladser “findes noget saa nær overalt paa kysten, naar undtages paa strækningen mellem Stor-skjær straks syd for over- fartsstedet til Drøbak og So1bergstø ligeoverfor Hvitsten og mellem Filtvet og Sagene; i-det sydøstlige af herredet. Samtlige havne og ankerpladse er ofte belagte med is i den koldeste vintertid. H(§idef0rh0Id0Ii6 vil fremgaa af følgende maal: I det østlige —parti af herredet: Engene ved“=Sætrebugten . . . . 6 m. Mørk’, søndre“ .’ . —. . . . ]23 » Slottet Cligeov’erfor —Drøbak . . 27 » Grønsand ...... . 160 » RødStfi-d . .i .J . 135 » “ Rød, østre . . 46 » Røskestad .ê . 140 » Morkvan(1 “ .... „ . . . . 113 » Langevand ..... 1 . . . . l60 » Svartvand sydøst for Gleinaasen . . 265 » Gleinaasen ........ . 330 » Husebyko1len ....... . 204 » Dustadkollen ......... 241 » I det vestlige parti af herredet: Selvik, nordre . . .“ .... . 109 » Sandungen vand ...... . 120 » — Inglingstad . . . 137 » Hurum kirke . . 184 ?) Nordre Rødby . . 115 » C Lî1I’‘V0( . . . — 89 » g Tronstad, . . . 62 »“ g Jaren, søndre . . 93 » Knivsvik ........... 17 » SkjØIt6Vîk ........ W. . “ 25 » Top af Rørvikfjeldene nord i herredet . 223 » Knivsfje1d ..—..—.—.. 252 » Top af øen Mølen ........ ]6 »