Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/298

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

P . Buskeruds fogderi. W 289 brugene i Røken dreie sig om 16 325 kr; i Fra1rækkes noget for eiendomme, der-maatte indehaves af udenbygds folk m. v., bliver den midlere værdi omkring 16000 kr. A F0rm11en“udgjorde i Røken i ]890 931 kr. pr. individ og indtægten 205 kr. Det er den 1andskommune i amtet, hvor ind- tægten pr. individ er størst. W — FOIkemæ11gdei1S beVægeISe. Ifølge prof. Aschehougs bereg- ninger skulde indbygge1—antallet i Røken have udgjort: 77O I l665 ....... -,1769. . . 1123 — ]801 var det 1356 — 1815 — 1373 — 1825 — l682 — 1845 — 1982 — l865 — 2546 — l875 —P .... 2832 — — ]890 — .... 3462 Som man ser, er indbyggerantallet i Røken gaaet fremad den hele tid ligefra 1665. I de sidste 25 aar har fremgangen været meget stor. Ogsaa i tidsrummet fra ]801 til 18]5 er Røken gaaet frem, men rigtignok kun ubetydeligt. . i . .Fabrik— Og gr11bedrift m. v. I Røken er der en teg1— og cementfabrik med 300 arbeider-e og en mølle med 2 arbeidere. Gru- bedrift findes der for tiden ikke i Røken; men i 1880 og nærmest paafølgende aar dreves der paa sø1vholdig blyglands paa skjær-p, be- liggende i den nordøstlige del af aaserne i nærheden af Kristiania- fjorden Enkelte af skjærpene holdes endnu under frist. Der findes desuden 3 stenhuggerier paa Vestsiden af Røken nær Drammens- fjorden. Meierier— og ysterier findes ikke i Røken. SkibSfart. Røken eier 16 sei1fartøier paa tilsammen 706 tons med 63 mands besætning. “ Af amtetS St0rti11gSmæ11d har følgende været fra Røken: Gaardbruger Gudbrand TrulsengKjekstad, der mødte paa stortinget i “1845 og 48.W “ — . Krigskommissær Albert Jakobsen, der repræsenterede amtet fra 1886—1888. Han er født i Kristiansund. e . Topografi. R Røken er en høitliggende bygd. Hovedbebyggelsen„ —gaar i et bredt be1te fra Lier langs elven “Skitegga og videre til G1jellum- vandet i Asker. . Terrænet er langs Skitegga g og et par af dens 10 — Buskeruds amt.