Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

288 — . Buskeruds amt. Røken herred- Skreves idet 14de aarhund1—ed Reykin; sammensat med vin. BetydninÄ gen af første led usikker-. Gammelt bygdenavn .Myrahvarfl Størrelse Og indbyggera11taI. Røken indtager den nordlige halvdel af den halvø, der stikker frem mellem VKristianiafjorden og Drammensfjorden. Det udgjør 114,o-Z km.2 med 3462 indb., hvilket giver lidt over 30 mennesker —pr. km.2.’ C InddeIing. Røken udgjør 1 prestegjeld, 1 sogn og 1 lens- mandsdistrikt. F0rdeIi11ge11 af dyrket jord m. V. Af herredets fladeind- hold — 1I4,ov km.2 — er 22,9 km.2 eller 20,1 pct. ager og eng, 58 km.2 eller 50,9 pct. skog og 33 km.9 eller 29 pct. snaufje1d, vande, myrer, udmark osv. e Jordbunde-n er god, men beiterne er tarvelige. Af sætre findes der kun én, Bolsæteren ved Skopertjern. Skogen er af middels veksterlighed. — I1eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 302 optaget med jordbrug og fædrift. Af disse er 174 selvstændige gaard- brugere eller forpagtere. Af de øvrige er 19 husmænd. Af folk, beskjæftiget med fabrikindustri, er der 158. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 203. Af sjømænd er der I01, af fiskere 34. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 14 og af fattiglemmer .m. V. 14. DiSSe11tere. Dissenternes antal udgjør 98. Af disse er 6 baptister, 63 hører til retninger med baptistisk eller metodistisk tilsnit, 22 er mormoner, 1 hører til de lutherske frimenigl1eder, 1 er romersk-katolsk og 5 tilhører ikke noget troessamfund. Herredets Samlede Skyld udgjør 1519 mai-k 35 øre og er forde1t paa 86 gaardsnummere og 475 parcel1er. Af parcel1erne er: 159 under 1O øre, “ ]W04 mellem 10 — og I skyldmark, 1l3 — 1 skyldmark — 5 — 49 —— 5 — — 1O — 31 — 10 — — l5 —- l O — 1 5 — — 20 —- 9 over 20 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere, faar man som middelskyld for jordbrugene 8,va skyld- mark. Da Skyldmarkens salgsværdi i herredet efter gjennemsnittet for de sidste 5 aar udgjør 1870 kr., skulde gjennemsnitsVærdien af