Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/299

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

290 g Buskeruds amt. tilløb sterkt kuperet med mange høie lerbakker; forresten har dette brede belte en dels jevn, dels smaabakket overflade. De lave aase1Ö, der begrænser dette belte, falder paa nordsiden brat ned i dalen. Aaserne og kollerne søndenfor skraaner jevnt opad paa den mod plateauet vendende side, medens de som oftest falder steilt af mod syd. — Fra —Gjellumvandet til Sætrebugten gaar der en dal, der er gjennemstrømmet af Aaroselven. Den er bebygget i sit øverste og nederste parti, medens elven i dalens 1nidtre parti løber i en trang kløft mellem skogbevoksede skrænter. Det nederste parti af dalføret ovenfor Sætrebugten staar dog ved et bredt belte af dyrket land i forbindelse med plateauet omkring Skiteggas dalføre. Større sammenhængende aaspartier findes forøvrigt ikke i Røken udenfor den nordligste mod Asker og Lier og den sydligste mod Hurum grænSende del af bygden. Mod Drammensfjorden falder aaserne temmelig brat af og levner -— naar undtages det sted, hvor Hyggenviken trænger ind og hvor der er tæt bebyggelse —— kun hist og her rum til en gaard eller plads. Langs Kristianiafjorden er der mere bebyggelse; men ogsaa her falder de skogklædte aaser ofte brat af mod fjorden. Kyst Røken har mod Kristianiafjorden 11,2 km. kyst, mod Drammensfjorden 8,s km. Ved Kristianiafjorden kan ankres i Sætrebugten udenfor Beston paa 5 favne (l0 m.) vand, udenfor Aaroselvens munding paa 11 favne (21 m.), i Nærsnesbugten paa 5 —favne (1O m.) udenfor ishusene, lidt længere mod nord pa-a12 favne (22 m.) ogi Slemmestadbugten paa 6 favne (11 mÊ). Ved Drammensfjorden syd for Herudstangen paa 6 a 8 favne (11 å 15 m.) og i Hyggenviken paa 13—15 favne (24—28 m.). lHØidef0rh0Idene vil fremgaa af følgende maal: Paa plateauet omkring Skitegga: Røken kirke ......... 133 m. Askestad ........ . 14 2 » Grini station ......... 151 » Brøl1olt sydvest for kirken .... l27 » I og omkring Aaroselvens da1føre: Villingstad .......... 92 » Vear ............ ]10 » Lund ............ 132 » Aaros ........... 39 » I aaspartiet nord for Skiteggas dalføre: — ’ Bolstadsæteren .“ ....... 220 » I aaspartiet syd for Skiteggas og vest for Aaros- elvens vasdrag: o . . Villingstadaasen ........ 351 m. Sætrevand .......... 119 » “ K Gaardene paa plateauet omkring Skitegga ligger, som man ser, 120 å 150 m. o. h. I Aaroselvens dalføre, der skraaner langsomt