Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/289

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

280 ’ . — Buskeruds amt. W J Gjellebæk gaard ..... . . 260 m. HØgdfi „ ..—. . . 274 B “ Linneberg plads . . . 381 » Tveten sæter . —. . ........ 335 » I dalen: “ — Enger paa morænen syd for Holsfjorden . l10 1— Sy1ling kirke .......... 181 » K1t1lsrud . . . ’ ........ 114 » Vefferstad paa Vestsiden af dalen . . . 157 » g Kolberg ......... . . 109 » Mork . . . . 101 » S “aa8tað. . . . . ]50 » M ren . l ....... . . l08 » Tranby kirke .. ...... . . 204 » Gommerud nedenfor morænen . . . 42 » Hæg . . d .... . . . 25 » Frogner kirke Vest for elven ..... 78 » Huseby ............ 3 » Tuverud paa østre Linnes paa høiderne . mod Røken .......... 126 » g X Vest for dalen: r Svartaas ........... 3 76 » W Hørtekollen . . .— ....... 384 » Skustad gaard oppe paa aasen vest for . Holsfjorden . g ......... 383 » Gjevlekollen .......... 602 » Sk1mten ..... . ..... A . 53l » Ga1—sjø .... . ....... 39O » Selve Lierda1ens bund synker fra Syllingmorænen og ned til fjorden .110 m. Dalbunden mellem Syllingmorænen og Eggemorænen holder sig paa en høide af 100 m. eller saa omtrent. Umiddelbart nedenfor Eggemorænen bliver dalbunden straks meget lavere. Da selve dalbunden ovenfor morænen ligger saa høit, bliver forskjellen mellem gaardenes indbyrdes høide ikke her saa betydelig som nedenfor. Gaarde som Sjostad og Vefferstad, der er bygget lige under aasen, ligger saa1edes( ikke mere end 50 m. høiere end gaardene midt i dalen, medens gaardene længere syd paa østsiden ved Paradisbakkerne naar 150 a 200 m. over dalbunden og paa Vestsiden (Frogner kirke og gaarde ovenfor denne) henved 100 m. over denne. For de høieste toppe paa østsiden af dalen savnes maal; men de rager neppe synderlig høit over Linneberg plads og Tveten sæter. Paa Vestsiden naar toppene op til 450 å 500 m. over dalbunden. Hørteko1len, der stiger ret op af dalen, naar ikke mere end 250 a 300 m. over denne. Den høit1iggende Skustad gaard vest for Holsfjorden ligger kun 1 m. lavere end Hørteko1lens top. Kyst Lier har 5 km. kyst mod Drammensfjorden. Fjorden er 2,s km. bred. Hvor Lier grænser mod Røken er den 92 m. dyb,