Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/280

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 2 7 P InddeIing. Nedre Eker udgjør I prestegjeld, 1 sogn og I 1ensmandsdistrikt. LeVeVei. Af herredets mandlige befolkning er I85 optaget med jordbrug og fædrift Af disse er 120 selvstændige gaardbrugere og forpagtere. Leilændinger findes ikke. Af de øvrige er 4 hus- mænd. Af folk, beskjæftiget med fabrikindustri, er der 352. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 147. Af sjømænd er der 4. Beskjæftiget med tømmerflødningen er 179. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 1 og af fattig- lemmer 8. F0rdelingen af dyrket jord m. V. kan ikke opgives for nedre Ekers vedkommende, da særskilte statistiske opgaver mangler for dette herred. DiSSe11tere. Af dissentere er der 57. Af disse hører 3 til de lutherske frimenigheder, 24 er metodister, og 3O tilhører ikke noget troessamfund. Herredets Samlede Skyld udgjør 957 mark 84 øre. Denne skyld er fordelt paa 50 gaardsnummere og 493 parce1ler. Af “ parcellerne er: 100 under ]0 øre, 21O mellem 10 —“ og I skyldmark, 116 — 1 sky1dmark — — 5 — 5O — 5 — — l0 — ]4 —— l0 — — 15 — 2 — 15 — — 2O — 1 over 20 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere i herredet, faar“man som middelstørrelse for jordbrugene næsten nøiagtig 8 Askyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi for her- redet efter gjennemsnittet for de sidste 5 aar udgjør 1811 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene-i nedre Eker udgjøre 14488 kr. Trækker man lidt fra for eiendomme, der tilhører udenbygds- boende, og for de mindste smaaparce1ler, kommer gjennemsnitsværdien sandsynligvis ikke til at blive meget over l4000 kr. Formuen udgjorde i 189O i nedre Eker pr. individ 574 kr. og indtægten 126 kr. FOIkemæ11gde11S beVægeISe. Se herom under øvre Eker. Den tilbagegang, der for det samlede Ekers vedkommende har fundet sted i de sidste 25 aar, tør dog maaske væsentlig — eller kanske udelukkende — have rammet øvre Eker, hvor fabrikdriften ikke spiller en saa overveiende rolle som i Nedre Eker.