Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/279

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 V O Buskeruds amt. “ t En flettet halsring 11îZ2 tomme (over 30 cm.) i gjennemsnit med for- sirede knopper; en mindre halsring af 6 flettede stænger; 3 haandled- ringe; en pragtfuld delvis emaljeret spænde; en massiv fingerring med forsiret plade; en mængde hængesmykker af guld m.v. samt 20 mynter af guld og sølv, forsynet med hemper og altsaa bestemte til at bæres som smykker — 10 af dem er kufiske (arabiske) fra 769—849 efter Kristi fødsel; 4 byZantiske, nemlig 1 fra den østromerske keiser Valens’s tid (364—370), 1 fra keiser Mauritius’s tid (585—602), 1 fra Konstantinus ()opronymus’s tid (741—775) og 1 fra Michael den tredjes tid (842—867); 5 frankiske mynter, nemlig 1 fra Ludvig den frommes tid (8I4—840), 2 barbariske efterligninger af samme keisers mynter, 1 fra Ludvigs søn Pipin af Akvitaniens tid (fordrevet 845), 1 af hans anden søn keiser Lothars’s tid (nedlagde regjeringen 8—55); og endelig en angelsaksisk fra erkebiskop Vulfred af ()anter- burys tid (803—829). Paa grund af tiden for de seneste af mynternes udstedelse i forbindelse med fundets beskaffenhed forøvrigt er der grund til at formode, at det maa være nedlagt i slutningen af det 9de aarhundred, altsaa i en tidligere tid af Harald Haarfagers regjering. Af gjenstande af ædle metaller er der forøvrigt i øvre Eker fundet en brakteat af guld fra den yngre jernalder. Paa gaarden Lunde i nærheden af Vestfossen blev der i 1866 fundet en del sager fra den ældre jernalder, hyoriblandt en berlok af sølvblandet guld og en spiralring, ligeledes af sølvblandet guld, og i l841 paa gaarden nordre Aas en halsring af sølvblandet guld, ligeledes fra den ældre jernalder. Et interessant fund fra den yngre jernalder, gjordes Wi 1865 paa Lilleby ved Hougsund. Her stødte man paa et par spænder og en rund prydelse, hvis overflade var dækket med lignende forsiringer som dem, man finder paa skotske og irske sagen-. Fundet har sin interesse som et minde — blandt mange — om for- bindelse med Vesteuropa i vikingetiden. Paa gaarden Ristvet i Bingen skal der i sin tid være fundet en ringbrynje. Den skal i lang tid have været paa gaarden, men er nu kommet bort. -..;—-

Nedre Eker her-red. Nedre Eker blev eget prestegjeld 1ste juli 1879 og eget herred ved kongelig resolution af 6te mars 1885. StørreISe Og indbyggerantal. Nedre Eker er beliggende mellem øvre Eker paa den ene side og Lier og Skoger samt Dram- mens by paa den anden. Det udgjør 109,ov km.2 med 3470 indb. hvilket giver omtrent 32 indb. pr. km.2. Det er det tættest befolkede herred i amtet.