Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/277

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

26 8 Buskeruds amt. aaben hele vinteren. Sandet mellem Ekerensjø og Fiskumvand skal aldrig fryse. I en gammel indberetning af 1743 heder det, =at man af Ekerensjøens brusen, før den lægger sig med fast is, 2 a 3 dage i forveien skal kunne sige. «hvad slags veir det skal blive, enten af frost eller sne eller tøveir, eller om vandet skal lægge sig; thi uden at der er sterk snevinter, lægger det sig aldrig». Der skal hyppig stige gasbobler op fra Ekerensjøens bund, og der skal være en paafaldende uro og bragen, naar vandet lægger sig. W Af andre vande kan mærkeS: Store Øksnevand, der dog delvis hører til Hof, og Burvand — 0,40 km.2 —, begge paa fjeldene mellem Ekerensjø og SandsVær. Der er forøvrigt talrige smaa- vand paa aaSerne, navnlig vest for Ekerensjø. FiSket. I Ekerensjø gaar der usedvanlig stor og fed ørret. Se forøvrigt om fisket ovenfor under Eker. Myrer. Store myrer findes ikke i Fiskum prestegjeld. K0mm1mikati0ner11e er omtalt ovenfor under Eker. Merkelige gaarde og Steden Fiskum. Fiskum kirke er en teg]kirke, opførti 1866, med 6O0 sidde- pladse. Den gamle kirke, der fremdeles staar ved siden af den nye, er en stenkirke, der vistnok er ældre end l200. Den var viet til St. 0laf. Prækesto]en er fra 1650. Gaarde nord for Fisk-umVand: g Sk jelb1—ed (oprindelig SZ«jaZdbreíd, Skjoldbred, d. v. S. bred Som et skjold). Skyld 4],39. Største brug 24,vv. Gaarden eiedes i 1541 af Oslo kapitel, som da mageskiftede en del af den til befalingsmanden paa Akershus Peder Hansen Basse. Siden kom den i den gamle norske familie Skaks eie. En af denne familie, Jon Nilsen Skaks enke, Gurun Gren, boede der i 1595. Hans datter blev gift med HartVig Huitfeldt. Han døde 1637, og eiendommen gik da over til hans svigersøn, Thomas Iversen Dyre. der i 1648 solgte den til Hanniba1 Sehested. Derpaa blev den i 16—51 kronens gods; Staten solgte den i 167ð til etatSraad Paul Klingenberg. De følgende eiere var bergraad Nils Mechlenburg og sønnen asSiStentraad Nils Mechlenburgɔ død 1729. Dennes enke —blev gift med Ole Ellingsen Hóen paa Bragernes og beboede den endnu i l739. I dette aar ophørte gaa1—dens adelige privilegier. Hun døde i 1758 paa gaarden. Hegstad (antagelig af mandsnavnet Hegg)W Skyld 82,16. Største brug 16,o1. Gaarden var i 162l fru Gurun Grens sædegaa1—d Fiskum (d. e. fiSkl1eim). Skyld 46,va. Det største brug I],92, er prestegaard. Gaarden omtales i 1359 under Magnus Eriksen Smeks og Haakon Magnussens regjering. En del af den blev da solgt til Thorgaut Jonsøn. I 1388 solgte fru Brynl“1i1d J osefSdatter en del deraf til den norske rigsraad Peter NikolaSSøn. I 1396 var den delt mellem flere eiere; men er efter den