Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogden-i. 267 Som man ser, naar topnene paa Vestsiden af Ekerensjø indtil 6OO m. over sjøen. EIve. Vestfo s‘elven danner straks efter sit ud1øb af Fiskum- vand Vestfossen. Forøvrigt flyder den stille og med svag strøm. I sit nederste parti deler den sig i to arme, hvoraf den østligste heder Loelven. Begge arme omslutter i forening med Drammens- elven en stor, ganske flad ø, Loøen, der udgjør 3,v-I km.2. Elvens længde, fra Fiskumvandet regnet, er ]2,6 km. — — Fiskumelven udspringer i Flesberg herred i Numedal, løber først mod syd og derefter mod øst og falder i Fiskumvand ved Fiskum kirke. Længde 19 km. Regner man hele vasdragets længde fra Fiskumelvens kilder til Vestfose1vens udløb i Drammenselven, bliver det 34 km. Regner man derimod vasdragets 1ængde fra Ekerensjøens kilder, bliver det 50 km. Det har da et underligt løb. Ekerensjøens fjer- neste kildeelv udspringer nemlig paa høiderne nord for Holmestrand, ikke mere end 1IZ2 km. fra Sandebugten, gaar først i vestlig ret- ning, derpaa 1i nordvestlig retning gjennem Ekerensjø til Fiskum- vand og saa i“ 11ordøStlig retning, indtil elven falder i Drammens- elven øst for Haug kirke. Vasdraget har da beskrevet en fuldstæn- dig halvcirkel. Af andre elve, som vasdraget optager, kan nævnes Dørje- elven, der udspringer i Flesberg i Numedal paa Holtefjeldets syd- skraaninger og falder i Fiskumvand øst for Fiskum kirke. Længde 22 km. Den danner paa de sidste ]1 km. grænsen mellem Eker- prestegjeld og Fiskum prestegjeld. Den modtager et lidet tilløb fra Jungervand. . De1erelven udspringer paa grænsen af SandSvær og falder i Fiskumvand Ve km. syd for kirken. Længde 6 km. I Ekerensjø falder der kun smaaelve. Stø1—st er Tryte r udbæk- ken paa Vandets østside. Dens kildeelv udspringer syd for Kyrfjeld og elven falder i Ekerensjø ved gaarden Tryterud. Tryterudbækken løberi sit nederste parti gjennem en trang kløft mellem høie og bratte lier. Nede i bunden af denne kløft gaar der en naturlig klippebro over elven. Broen, der bestaar af fast fjeld. hvorunder elven har gravet sit løb, er 3 à 4 m. bred og 5 å 6 m. lang. Hvælvingen under broen er 7 a 8 m. høi Fra nordsiden kan man uden Vanskelighed klatre ned igjennem Lien og Spadsere ud paa broen, paa hvis overflade der vokser krat og busker. Fra sydsiden derimod er den utilgjængelig, da den her ender i de steile 1jeldsider, der begrænser kløften mod syd. Va11de. De største vande i prestegjeldet er Ekerensjø, hvoraf en mindre del hører til Hof i Jarlsberg Ekerensjø og F isku1nv and er tilsammen 29 km.2 J—3—§gge vande staar i.forl)iudelse med hinanden ved et smalt §l11Jhld; men forøvrigt er de meget for-

—P

skjellige. Fiskumvand er et grundt vand, der lægger sig tidlig om vinteren. Ekerensjø er derimod indtil 158 m. dyb, og lægger sig sjelden før i slutningen af januar. I enkelte aar skal den være