Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2. u Buskeruds fogderi. 2“5“7 er en gamme1, bakket vei —— navnlig er partiet Hougsund til Modum overmaade bakket-og af mere lokal betydning. Vei fra Hougsund gjennem Fiskum i retning af Kongs- berg. Den udgaar fra Hougsund, føres paa Hougsund bro over Drammenselven, gaar forbi Hougsund jernbanestation, hvor den krydser jernbanelinjen i plan, videre forbi Houg kirke til Rudstøen. Herfra fortsætter den som chausebygget vei forbi Darbo jernbanestation —— hvortil Sidevei —;, krydser for tredje gang jer11banen og fører frem til Sandsværs grænse paa MoSaasen. A V r deveie: — . Bra 1 2. B 4 5 6. 1 Fra Hougsund bros vestre ende om Burud og Skots- e1ven til Modums grænse —Den udgaar fra Hougsund bros vestre ende i hovedvei A 2 og passerer jernbanen (Randsfjord) i undergang, forbi Hoen, fortsætter videre oven- for Burud jernbanestation — hvorhen en kort (19O m.) side- vei — forbi Bakke kirke til Modums grænse ved Har-etomten. Gammel, bakket vei. Vei fra Skots1noen til 1Varlof skole. Den udgaar ved Skotsmoen fra bygdevei B 1 og fører ret i vest til Varlof skole — I 20O m. Herfra gaar der private veie til fiere vestenfor liggende gaarde. Vei fra Skotselven jernbanestation til Borgevad i Bingen og videre fra Stensrud til Ødegaarden. Den udgaar fra Skotse1ven jernbanestation. krydser B I og fortsætter derefter som nybygget vei til Borgevad og videre til Steensrud, der ligger i den Modum tilhørende del af Bingen. Her fører en arm paa SteenSrud bro over til Bingselvens søndre (høire) side og træder der atter ind i Eker. Veien fortsætter saa videre paa elvens vestre side forbi gaardene Vestby og Sønju m. fi. op til Ødegaa1—den øverst i Bingen. Vei fra Bakke kirke til nordre Lie. Den udgaar nærheden af Bakke kirke fra B 1, passerer paaebro over Spitenelven og følger derefter Bingselvens veStr (høire)i Side forbi Holte til nordre Lie ca. 3 km. Veien fortsatte tidligere som offentlig vei videre nordover til deni nærheden af Vestby stødte sammen med B 3; men sidstnævnte stræk- ning er nu nedlagt som offentlig vei og vedligeholdes kun privat. Gammel, elendig vei. Vei fra nedre Ekers grænse ved Nedberg til Lange- bro. Fortsættelse af den gjennem nedre Eker førende bygdevei paa Drammenselvens vestside. Den passerer Vest- foselven paa Lange bro, hvorefter den støder sammen med l1oVedveien A 2. Gammel, daarlig vei. — Vei fra Spærren, der ligger ved hovedvei A 2, til Vest- fossen og videre derfra til forbindelse med hovedveien A 2 ved Lunde sko1e. Den udgaar fra hovedveien A 2 ved 7 — Buskeruds amt.