Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/267

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

258 Buskeruds amt. ‘ — Thorespærren, passerer jernbanen i undergang og gaar derefter ind i Vestfossen Herfra gaar den, efter atter at have passeret jernbanen paa bro i nordlig retning, igjen op til hovedvei A. 2 ved Lunde skole. Ca. 3 km. lang. 7. Vei om Krekling jernbanestation og til Sandsværs grænse. Den udgaar fra chauseen A 2 ovenfor Krekling station med sidearm til denne og videre til Sandsværs grænse, hvorfra den om Brænne fører frem til Skollenborg. Af private veie, der har mere almen betydning, kan nævnes følgende: a. Den gamle Kongsbergvei. Den udgaar fra Darbo og fører forbi Nyrud og Teigen m. fl. gaarde gjennem Lur- dalen til Kongsberg. Den vedligeholdes af opsiddere i Lurdalen, som i henhold til herredsbeslutning af 27de decem- ber 1861 er fritaget for arbeide paa de offentlige veie. b. Fra Kongsbergchauseen A 2 udgaar der i nærheden af Darbo en vei, som om gaardene Raaen og Bolle1—ud fører langs Ekernvandets vestre strand i retning af Masteboge11. Den er en yderst tarvelig, neppe til alle tider kjørbar vei. c. Vei fra Vestfossen, som langs Vestfoselvens østre side fører forbi gaardene Vaalen og Voldstad m. fl., indtil den i nærheden af Lange bro paa dennes østre side støder sam- men med bygdevei B 5. d. Vei fra Vestfossen langs elvens østre side forbi Fosses- holm og Petraborg og videre om Brækkegaardene, Hamre og Østerud. Den er kjørbar til Rrekke; men over “ Hamreaasen kan man ikke nu komme frem med hjul- redskab. e. Fra Vestfossen gaar der kjør-bar vei om Røkkeberg og Smørgrav m. fl. gaarde til Nedberg paa grænsen af nedre Eker, hvor den støder til bygdevei B 5. Merkelige gaarde og steder. Her medtages som regel ikke andre gaarde end dem, hvor det største brug udgjør 15 skyldmark og som altsaa skulde have en salgsværdi af 25 000 kr. eller mere. — “ I Haug Sogn. Haug kirke er i sin nuværende skikkelse opført i 1861 og har l20O siddepladse. Den er af tegl. Den gamle stenkirke Var utvilsomt ældre end aar 1200. Den var viet St. Peter og St. Paul. I 1323 blev Haug kirke henlagt under biskopen af Oslo for at forbedre dennes embedsindtægter. Kirken blev hjemsøgt af ildebrand i 18l8 og under-gik i 1861 en fuldstændig reparation. Der var i den gamle kirke i tidligere tider mange kostbarheder, bl. a. en pragtfuld korkaabe af rødt fløiel, broderet med perler og guld, og to