Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/262

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 2å 3. elven og paa Goruds grund vest for 4Houg kirke. Verket har ogsaa havt enkelte gruber i fjeldene øst for Vestfoselven. Ogsaa Kongsberg jernverk —og Eidsfos jernverk i Hof iWJarlsberg har havt gruber i Eker. Blandt disse kan nævnes Besseberggruben og Saasengruben i aasen øst for Vestfoselven samt talrige gruber i aasen mellem Dø1—jeelven og Fiskumelven nord for Fiskumvand. Enkelte af Besse- berggruberne har ogsaa været drevet under Hassel jernverk. Det Eker’ske bly— og kobbe1—verk var kommet i gang allerede længe før Kongsberg sølvverks anlæg. — I det ]6de aarl1undred dreves der forskjellige gruber paa Vestfossen og de nordenfor og vestenfor liggende gaarde Kolberg og Skjelbreds grund. I l621 fandtes ifølge Bruenech en smeltehytte i Vestfossen, hvor kobberma1m fra Ekei- og Telemarken smeltedes, og i l636 var der en hytte ved Fos (Fos- sesholm), hvortil malmen kom fra Sandsvær. I I688 skal der være anlagt en smeltehytte paa Kolberg, der dog kun i nogle faa aar var i gang. I l734 blev atter en del gruber optaget paa Skaras og Kolbergs grund, men de blev nedlagt igjen efter ikke mange aar. Ekers eller Hougsunds kobberverk har været i drift i den senere tid.j Det blev anlagt i 1848. I 1862 blev det indstillet, eller i alle fald drevet meget svagt, men blev i l876 atter gjenoptaget. Senerehen har det været drevet med større og mindre afbrydelser indtil 18W89, da det blev nedlagt. I de nærmest foregaaende aar haVde gruberne været drevet af det samme udenlandske interessent- skab, der eiede Viksnes kobberverk. Verket ligger paa gaarden Rørens“ grund ved Honselven. nordvest for Hougs kirke. Gruberne ligger i aaserne vest for verket paa gaardene Bergs og Hougseths grund. Hovedgruben var «Bergsgruben»,;e„n gammel grube, der før i tiden var drevet paa kobber og brunrødt. . Af fabriker paa Eker i ældre tid kan nævnes„en papirfabrik nordøst for Vestfossen, der blev anlagt i 1W8O2 af Hans Nielsen Hauge, og et glasverk, Nøstedverket kaldet, tæt ved .Vestfoselvens nordre arme udløb i Storelven. Det blev anlagt 1744, men 30 aar senere forflyttet til Hurdalen. i . Af amtetS St0rti11gSmæ11d har følgende været fra øvre Eker:„ O. Borge1—sen Hoen, der mødte paa rigsforsamlingen paa Eidsvold 18l4. “ Provst F. Schmidt, der ligeledes mødte paa rigsforsamlingen paa Eidsvold. Født i Sjælland, “ . Lens mand Jens Gram, der repræsenterede amtet paa det overordentlige storting i l8l4. j-j. “ Sorenskriver C. V. Falsen i lW830, 1833, l836 og 1839 og paa det overordentlige storting i ]836—l837. Han var født i Oslo. Gaardbruger B. Christoffersen Hoen i 1842 og som suppleant i l845. Gaardbruger B. Hansen Ulv-eland i 1833 og l836 og paa det overordentlige storting i 1836—1837. . W.