Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/261

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

252 Buskeruds amt. af udenbygdsboende og af de mindste smaaparceller, med en rund sum 12000 kr. “ — F0rmuen‘udgjordei 1890 pr. individ 1 O65 kr. og indtægten 119 kr. i “ W Folkemængdens bevægelse. Da indbyggerantallet for øvre og nedre Eker ikke er opgivet særskilt i ældre tider, tages her ind- byggerantallet for begge herreder under ett. Efter prof. Aschel1ougs beregninger udgjorde det: — l G — W V I1665 . . 218O — 1769 . . 5678 — l80l var det. . . 6713 — 1815 — . . 6328 D — 1825 — . . 7774 — 1845 — 8863 — 1865 — l1783 — 1875 — .... ll53l — 189O — .... lO863 Hele Eker og saaledes vistnok ogsaa øvre Eker er gaaet en del tilbage mellem 1801 og 1815. Senere er det steget indtil 1865, men trods den betydelige fabrikdrift er det, merkelig nok, gaaet til- bage efter denne tid. Fabrik— Og grubedrift m. V. I øvre Eker er der 4 meierier: I i Vestfossen, I ved Hougsunds jernba.nestation, 1 i Skotse1v og ] i Fiskum. I “Fiskum prestegjeld findes der et skiferbrud med 7—8 arbeidere. Bjergverksdrift findes der for tiden ikke i øvre Eker. Tidligere “har der derimod været megen bjergverksdrift i dette herred. Allerede for flere hundred aar siden skal Skaragruberne have været drevet paa selv for privat regning. I sidste halvdel af forrige aarl1und1—ed blev de drevet for Kongsberg sølvverks regning. For Kongsberg sølvverks regning blev samtidig ogsaa sølvgruberne paa Holtefjeldet drevet. I midten af dette aarhundred eiedes gruber her af P. Gregersen. Noget udbytte har de —dog neppe givet. Vigtigere har Hasse1 jernverk været. “ Det laa ved Skots- elven. Det blev optaget i 1649 og er i tidens løb blevet drevet af forskjellige eiere, indtil det i 1854 blev nedlagt. Endnui 1837 blev det, da den daværende eier høiesteretsassessor Peter Collett var død, solgt for 308 000 kr. I 4O—aarene blev det nedlagt. Senerehen har det kun været drevet en kort tid i 1864 af P. Gregersen; men det lønnede sig ikke. De gamle bygninger er nu omtrent samtlige fjernet. Foruden masovn m. v. ved Skotse1ven eiede verket ogsaa stangjernshammer ved Vestfossen samt det tidligere under Modum om- talte «Fredriksmindes Manufakturværk». Foruden paa Modum havde verket flere gruber paa Eker, saaledes paa D’ramdalS, Horsruds og Fjerdingstads gruud, samtlige ligeoverfor paa den anden side af Stor-